30 juni 2020

Gebruik lokale inzet bij hulp aan kwetsbaren Oost-Europa

De coronamaatregelen hebben in Oost-Europa onder anderen de Roma extra hard getroffen. Alleen een brede, gezamenlijke hulpverlening kan het verschil maken.

Zoals nu in Nederland de coronamaatregelen worden versoepeld, zo vindt ook in verschillende Oost-Europese landen langzaamaan een verlichting van de overheidsvoorschriften plaats.

Met spanning zijn de afgelopen maanden de statistieken gevolgd. Sommige landen staken met het aantal sterfgevallen met kop en schouders boven andere landen uit. Volgens de cijfers van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) is het aantal coronagevallen in Oost-Europa tot op heden relatief laag. Over het algemeen hebben veel Oost-Europese overheden strikte maatregelen opgelegd aan hun bevolking om een forse uitbraak van het virus te voorkomen. Al met al lijkt hiermee een gevreesde massale uitbraak te zijn uitgebleven, hoewel het nog te vroeg is voor optimisme.

Stigma

Het zijn juist de overheidsmaatregelen tegen corona die de Oost-Europese landen hard hebben getroffen. Oost-Europeanen die in andere delen van Europa werkten, kwamen veelal met lege handen thuis te zitten. Anderen die een laag inkomen hadden, waarvan ze net konden rondkomen, verloren hun werk, tijdelijk of definitief.

De voorschriften hebben de kwetsbaarste groepen het hardst getroffen. Dit geldt met name voor de Roma. Door de maatregelen verslechterde hun toch al achtergestelde situatie verder. Vele wijken waar Roma wonen, werden preventief geïsoleerd, omdat ze een bedreiging voor de samenleving zouden vormen. Dat heeft het stigma rond deze kwetsbare groep versterkt en het sociale isolement waar veel Roma in leven nog vergroot.

Verder hebben Roma vaak onvoldoende …

Lees het hele artikel op de website van het Reformatorisch Dagblad.
Dit artikel is geschreven door een medewerker van het Christelijk Platform Oost-Europa (CPOE). Kom over en help is deelnemer van het CPOE.

Beeld AFP, Daniel Mihailescu

Help mee!
Ondersteun ook de meest kwetsbare slachtoffers van het coronavirus en geef een bijdrage aan dit noodfonds.