Navigatie overslaan MENU

Keurmerken en gedragscodes

Klachtenprocedure

Wij waarderen het als mensen hun vragen, opmerkingen en klachten doorgeven. Het helpt ons scherp te blijven op de vraag of we als organisatie goed functioneren en communiceren. Het behandelen van klachten heeft onze prioriteit en doen we volgens de interne klachtenprocedure.
Klachten en opmerkingen kunt u doorgeven via dit formulier.

CBF

Kom over en help is een Erkend Goed Doel. Dat betekent dat wij voldoen aan strenge kwaliteitseisen. Toezichthouder CBF controleert dit. Het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) houdt al sinds 1925 toezicht op de inzameling van geld door goede doelen. Om het CBF-keurmerk te mogen voeren, moeten fondsenwervende organisaties aan bepaalde eisen voldoen, zoals een onafhankelijk bestuur, een verantwoorde boekhouding en niet te hoge kosten. Kom over en help is in het bezit van het CBF-Keur.
Meer weten? Kijk op www.geefgerust.nl

 

ANBI

Kom over en help staat bij de Belastingdienst geregistreerd als algemeen nut beogende instelling (ANBI). Dit betekent dat giften aan Kom over en help fiscaal aftrekbaar zijn binnen de daarvoor geldende regels. Het betekent ook dat we geen erfbelasting of schenkbelasting hoeven te betalen.
Bekijk de ANBI-gegevens van Kom over en help.

Protocollen en procedures

Bij alles wat we doen moeten we rekening houden met allerlei regels en afspraken. We willen de kwaliteit van ons werk borgen en hebben dit vastgelegd in een aantal procedures en protocollen.