Navigatie overslaan MENU

Voor kerken

Geroepen om te dienen. Is dat het niet waarin ambtsdragers en gemeenteleden zich herkennen? Mensen helpen die door wat voor omstandigheden dan ook, het alleen niet (meer) redden. Zoals ds. Igor Kohaniuk uit Moldavië het zegt: “Diaconaat is een must voor het christendom en elke authentieke christen”

Brochure ‘Vergaderopeningen – Bijbelse bezinning op diaconaat’

In de brochure vindt u twee overdenkingen waarin u, aan de hand van de Bijbel, kunt lezen over het belang van het diaconaat. U krijgt daarnaast een inkijkje hoe de kerken in Oekraïne en Moldavië inhoud geven aan het diaconaat. Onze partnerorganisaties weten, evenals u, zich geroepen om te dienen. Samen met hun kerk helpen zij kwetsbare kinderen en gezinnen. Hoe doen zij dit? Hoe gaat het geven van praktische hulp samen met het brengen van het Evangelie? Wat kunnen we van hen leren? In de brochure kunt u daarover meer lezen.

Download de brochure

Presentatie, debat of ‘interactief’ spel

Wanneer u op zoek bent naar een presentatie voor een gemeenteavond, club of vereniging, kunt u bij ons terecht. In deze presentatie staan kwetsbare kinderen en gezinnen centraal alsmede de hulp die ze krijgen. Deze worden in woord, beeld en video dicht bij de luisteraar gebracht. In de presentatie kunnen we zo nodig ook specifiek inzoomen op een van onze programma’s of projecten.

Verder kunnen we de presentatie combineren met een debat of een interactief ‘spel’. Voor het debat hebben we een aantal pakkende stellingen over hulpverlening en geefgedrag. In het interactieve ‘spel’ kunnen mensen zich inleven in welke achterstand mensen met een handicap in Moldavië en soortgelijke landen hebben. U kunt een presentatie aanvragen via onderstaand formulier.

Presentatie aanvragen

Een collecte houden

In uw kerkelijke gemeente kunt u een collecte houden voor ons werk. De praktijk leert dat hoe concreter het doel is, hoe meer het gemeenteleden aanspreekt. U vindt hier de verschillende projecten die u kunt ondersteunen. Om gemeenteleden te informeren over en te motiveren voor het doel, kunt u hun vooraf een flyer geven, kopij in het kerkblad plaatsen en/of een korte presentatie laten zien. We helpen u graag aan het geschikte materiaal.

Neem gerust contact met ons op