Navigatie overslaan MENU

Werkwijze

Kom over en help wil de missie bereiken door kwetsbare naasten te helpen ontwikkelen en hun zelfredzaamheid te vergroten. De middelen die we daarvoor inzetten, zijn educatie, inkomstengenererende activiteiten en maatschappelijke zorg. Hierin werken wij nauw samen met overheden, christelijke organisaties (ngo’s), kerken en bedrijven, zowel in Nederland als in de landen waar we werken. Ons werkgebied bevindt zich in de (ex-)communistische landen Albanië, Armenië, Georgië, Moldavië, Oekraïne en Oezbekistan.

Ontwikkeling naar zelfredzaamheid

Om de kwetsbare naasten te helpen ontwikkelen naar zelfredzaamheid, zetten wij in op educatie, inkomstengenererende activiteiten en maatschappelijke zorg. Beleidsbeïnvloeding en maatschappijopbouw zijn integrale onderdelen van deze interventiestrategieën.

Educatie

Educatie is een overkoepelende term en bestaat uit onderwijs, vorming en opvoeding. Het omvat een verscheidenheid aan activiteiten gericht op de emotionele, geestelijke, cognitieve en psychosociale ontwikkeling van mensen.

Educatie is een krachtige motor van ontwikkeling en een van de sterkste instrumenten in de bestrijding van armoede en ongelijkheid.

Wij richten ons daarom op het ondersteunen en bevorderen van educatie, zowel binnen scholen (formele educatie) als bij buitenschoolse activiteiten (informele educatie). Inclusie is in beide vormen van educatie van belang. Omdat Kom over en help ook oog heeft voor het geestelijk welzijn van mensen, zijn  onderwijs uit de Bijbel en geestelijke toerusting een essentieel onderdeel van educatie.

Inkomstengenererende activiteiten

Inkomstengenererende activiteiten omvatten alle activiteiten die ondernomen worden door een individu of organisatie met het doel inkomsten te genereren, zodat zij in hun eigen (levens)onderhoud kunnen voorzien.

Niet alleen het individu of de familie heeft baat bij de inkomsten, ook de samenleving als geheel profiteert ervan als meer mensen productief zijn en bijdragen aan de groei van hun regio of land. Zo neemt in de meeste gevallen de werkgelegenheid toe als de productie groeit.

Inkomstengenererende activiteiten kunnen ook een enorme impact hebben op het leven van kwetsbaren, zoals een stijging van het inkomen, de verbetering van de kwaliteit van leven, een verhoging van het zelfbeeld en van de sociaaleconomische status. Op deze manier zijn inkomstengenererende activiteiten aanjagers van ontwikkeling.

Maatschappelijk zorg

Maatschappelijke zorg omvat allerlei vormen van verzorging en praktische hulp aan kinderen, jongeren en volwassenen die extra ondersteuning nodig hebben vanwege hun leeftijd, beperking of omstandigheden. De zorg kan bestaan uit fysieke, emotionele of sociale ondersteuning en zowel tijdelijk als langdurig van aard zijn.

In veel (ex-)communistische landen is er nauwelijks sprake van sociaal beleid en ontbreekt het aan een sociaal vangnet.

Hoewel maatschappelijke zorg lang niet altijd een oplossing is voor de complexe problemen van kwetsbaren, maakt het wel degelijk verschil. (Sociaal) isolement en verslaving worden doorbroken, honger wordt gestild en gezondheidsproblemen worden minder. Maatschappelijke zorg is daarom een van de interventiestrategieën van Kom over en help.

Beleidsplan 2020 - 2024

Bekijk hier het beleidsplan