Navigatie overslaan MENU

Disclaimer

Disclaimer voor Stichting Kom over en help

Stichting Kom over en help, verleent u hierbij toegang tot www.komoverenhelp.nl (“de Website”) en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.
Stichting Kom over en help behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Stichting Kom over en help spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Stichting Kom over en help.
Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Stichting Kom over en help nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Stichting Kom over en help. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Stichting Kom over en help, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Bestemming giften

Kom over en help zal de aangegeven bestemming van de donaties voor specifieke projecten respecteren. Indien er overschrijding is van het budgetbedrag, behouden wij ons het recht voor de meerontvangsten voor andere, soortgelijke projecten te besteden, conform de doelstelling van Kom over en help.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.