Navigatie overslaan MENU

Privacy

Uw privacy is belangrijk voor Kom over en help!

Stichting Kom over en help verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de geldende wetgeving. Uw persoonsgegevens worden uitsluitend door of namens ons gebruikt en worden niet aan derden ter beschikking gesteld. Hieronder staat precies wat u van ons kunt verwachten en aan welke regels we ons houden.
Dit privacy statement is van toepassing op de verwerking van de door u verstrekte persoonlijke informatie en data verkregen naar aanleiding van uw bezoek aan en gebruik van onze website. Kom over en help houdt het recht het privacybeleid te wijzigen.

Welke gegevens leggen we vast en wat doen we ermee?

Kom over en help houdt een administratie van haar relaties bij. Relaties zijn personen die:

  • donateur zijn van Kom over en help;
  • die zich hebben opgegeven voor een nieuwsbrief;
  • deelnemen aan een groepsreis;
  • werken bij organisaties waar Kom over en help mee samenwerkt,
  • als vrijwilliger bij één van onze programma’s betrokken is.

Kom over en help is een stichting voor hulpverlening en roept haar relaties via acties en campagnes op om een bijdrage te leveren aan de doelstelling van onze stichting. Wij financieren het werk voornamelijk door giften van donateurs. Wij verzamelen persoonsgegevens ten behoeve van onze administratie, fondsenwervende activiteiten en om u te informeren over ons werk. Als u er geen prijs stelt op stelt om deze informatie te ontvangen, kunt u dit altijd aanpassen. Kom over en help kan bij het verzenden van e-mail nieuwsbrieven gebruik maken van een systeem waarbij inzicht wordt verkregen over de wijze waarop u deze e-mails opent. Ook kan Kom over en help kijken of u de links in onze e-mail aanklikt. Op deze wijze kan Kom over en help haar informatie aan u verder optimaliseren en beter afstemmen op uw interesses.
Ons registratiesysteem maakt het mogelijk om selecties aan te maken, waardoor wij meer gericht specifieke doelgroepen kunnen benaderen.
We verzamelen financiële data en persoonsgegevens om uitvoering te geven aan de overeenkomst (donatie of reis). Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt voor commerciële doeleinden.

Wat zijn uw rechten?

U kunt op elk moment inzage vragen in de gegevens die wij over u hebben vastgelegd of deze laten wijzigen of verwijderen. U kunt uw wijzigingen via een webformulier, via email of telefonisch (+31 (0) 33 246 32 08) doorgeven aan de administratie van Kom over en help.

Hier kunt u ook terecht als u niet langer op de hoogte gehouden wilt worden van onze activiteiten. Kom over en help is verplicht om een bewijs van identiteit te vragen voordat wij u informatie mogen verstrekken over uw persoonlijke gegevens in onze administratie. U kunt ook een verzoek indienen per brief, voorzien van uw naam, adres, telefoonnummer en een kopie van een geldig legitimatiebewijs, gericht aan de administratie van Kom over en help: Beurtschipper 14, 3861 SC  Nijkerk.

Zijn uw gegevens goed beveiligd?

Kom over en help heeft technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies of elke vorm van onwettige verwerking. We zorgen dat persoonsgegevens alleen toegankelijk zijn voor medewerkers die daar vanuit hun functie toe bevoegd zijn. We gebruiken de persoonsgegevens alleen voor de doeleinden waarvoor u ze hebt verstrekt en daarmee verenigbare doeleinden.

Wat doen we met uw gegevens?

Indien u online doneert aan Kom over en help en uw mailadres achterlaat, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Kom over en help. Kom over en help houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. Kom over en help respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens. Kom over en help maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen. Indien u uw adresgegevens achterlaat bij ons, accepteert u dat u post krijgt van Kom over en help. U kunt zich hier afmelden voor post met marketingdoeleinden of u kunt contact met ons opnemen door een mail te sturen aan info@komoverenhelp.nl of te bellen met ons kantoor 033-246 32 08.

Heeft u een vraag of een klacht over ons privacybeleid?

Hebt u een vraag of een klacht over ons privacybeleid, neem dan contact op met onze functionaris voor gegevensbescherming:

Stichting Kom over en help
t.a.v. de heer J.A.G. Haase
Beurtschipper 14
3861 SC  Nijkerk
T: 033 24 63 208
E: ahaase@komoverenhelp.nl

Kom over en help heeft een CBF-erkenning voor goede doelen en de ANBI-status (nr 12869).