Navigatie overslaan MENU

Geschiedenis

De ontstaansgeschiedenis van Kom over en help heeft alles te maken met het vroegere IJzeren Gordijn en het communisme. Christenen in Nederland, met een groot hart voor broeders en zusters achter het IJzeren Gordijn, gingen Bijbels en christelijke lectuur naar Centraal- en Oost-Europa smokkelen. Zo ontstond Kom over en help.

Na de val van het IJzeren Gordijn was het smokkelen niet meer nodig, maar maakte Kom over en help het vertalen van Bijbels en christelijke lectuur mogelijk. Ook waren we betrokken bij kerkbouw en diaconale hulp voor arme kinderen en gezinnen. De omschakeling naar de markteconomie verliep moeizaam en de armoede in Oost-Europa werd steeds meer zichtbaar, evenals de schrijnende situaties in de staatstehuizen. Kom over en help ging zich steeds meer richten op professionele ontwikkelingsprojecten en structurele (diaconale) hulpverlening, door samenwerking met christelijke hulporganisaties. Veel van deze organisaties werken samen of via lokale kerken; soms werken we nog steeds rechtstreeks met lokale kerken.

Periode 1: 1974 – 1989

De kerk in de verdrukking
Bijbelsmokkel en verspreiding van christelijke lectuur

Tsjecho-Slowakije, Oost-Duitsland, Hongarije, Joegoslavië, Roemenië, Bulgarije, Oekraïne, Zuid-Oost Rusland

Periode 2: 1990 – 2008

De kerk in vrijheid
Ontwikkeling van christelijke hulporganisaties

 • toerusting: Bijbels en christelijke lectuur, theologische conferenties, ondersteuning voorgangers en kerkbouw;
 • diaconale projecten: kinderzorg, humanitaire transporten en winterhulp;
 • ontwikkelingsprojecten: onderwijs en werkgelegenheid.

  Albanië, Roemenië, Servië, Bulgarije, Oekraïne, Wit-Rusland, Moldavië, Georgië (vanaf 2006) en Armenië (vanaf 2007)

Periode 3: 2009 – 2014

Hulpverlenende kerk
Samenwerking met kerken en christelijke hulporganisaties met als doelgroep arme kinderen en kwetsbare gezinnen

 • dagelijkse levensbehoeften: winterhulp, gaarkeukens, ondersteuning en begeleiding van arme gezinnen;
 • veilige leefomgeving: professionele zorg in christelijke tehuizen, pleegzorg;
 • toegang tot gezondheidszorg: verslavingspreventie, rehabilitatiecentra, medicijnen voor eenzame ouderen;
 • toegang tot onderwijs: integratie van Roma-kinderen, vakopleidingen, naschoolse opvang en huiswerkbegeleiding.
  Albanië, Bulgarije, Moldavië, Oekraïne, Armenië, Georgië en Oezbekistan (vanaf 2013)

Landen waar we werken

Periode 4: 2015 – 2019

Hulpverlenende kerk / christelijke gemeenschap
Samenwerking met kerken en christelijke hulporganisaties met als doelgroep arme kinderen en kwetsbare gezinnen

 • beleidsbeïnvloeding en maatschappijopbouw: lobby en advocacy, capaciteitsversterking;
 • veilige leefomgeving: pleeggezinnen, psychosociale zorg; integratie
 • toegang tot onderwijs: kinderdagcentra, huiswerkbegeleiding;
 • werk en inkomen: aanleren beroepsvaardigheden, ondersteuning opzetten kleine bedrijfjes;
 • dagelijkse levensbehoeften: gaarkeukens, noodhulp, ondersteuning en begeleiding van arme gezinnen.

  Albanië, Moldavië, Oekraïne, Armenië, Georgië en Oezbekistan

 

Periode 5: 2020 -2024

Kerken, bedrijven en christelijke organisaties
Samenwerking met kerken bedrijven en christelijke organisaties met als doel om mensen in kwetsbare omstandigheden hoop te bieden.
Om de kwetsbare naasten te helpen ontwikkelen naar zelfredzaamheid, zetten wij in op educatie, inkomstengenererende activiteiten en maatschappelijke zorg. Beleidsbeïnvloeding en maatschappijopbouw zijn integrale onderdelen van deze interventiestrategieën.

 • educatie: activiteiten gericht op de emotionele, geestelijke, cognitieve en psychsociale ontwikkeling van mensen;
 • inkomstengenererende activiteiten: verstrekken van giften, leningen of microkredieten, aanleren ondernemersvaardigheden, aanbieden vakopleidingen;
 • maatschappelijke zorg: verzorging en praktische hulp aan kinderen, jongeren en volwassenen die extra ondersteuning nodig hebben vanwege hun leeftijd, beperking of omstandigheden.

  Albanië, Moldavië, Oekraïne, Armenië, Georgië en Oezbekistan
Landen waar we werken