Navigatie overslaan MENU

Onze mensen

De medewerkers van Kom over en help weten zich stuk voor stuk geroepen om te dienen. Dat uit zich in een gedreven en enthousiaste manier van werken, ieder op zijn eigen vakgebied en ieder met zijn of haar gaven en talenten. Aandacht voor ontwikkeling en vernieuwing vinden we belangrijk.

Onze medewerkers

Op ons kantoor in Nijkerk werken we met elf medewerkers en worden we omringd door tal van deskundige vrijwilligers.

De collega’s Annet van Dijk en Marijke Gorter zorgen voor een warm welkom op kantoor. Annet is administratief medewerker en Marijke vrijwilligerscoördinator. Op de benedenverdieping bevindt zich eveneens André Haase, onze controller. Als laatste ontmoet u Marianne van Strien, onze applicatiebeheerder.

Verder maken we kennis met de collega’s die voornamelijk de contacten met de partnerorganisaties onderhouden. Dat zijn Gerieke Barreveld, Manda Warnaar en Margreet van Beest.

Er zijn vier collega’s verantwoordelijk voor communicatie en fondsenwerving, namelijk: Wilma van Maanen en Laurens Sok, medewerkers met elk hun eigen specialisatie op het gebied van databasemarketing, schrijven, online media enzovoorts. Henk van Hierden is de relatiemanager zakelijke markt. Daarnaast is Alinda Oosterbroek onze administratief medewerker.

Gerben Heldoorn is directeur en is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van het kantoor.

Naast de twee werkruimtes, hebben we de grote vergaderkamer, waar we met elkaar de weekopening hebben, eten, onze verjaardagen vieren, enzovoorts.

Binnen het team van Kom over en help is veel aandacht voor eigen verantwoordelijkheid. Tegelijk is goede samenwerking belangrijk om te werken aan de doelen van onze organisatie, zodat we concreet gestalte geven aan onze kernwaarden, zoals toegewijd, ondernemend en verbindend.

Onze vrijwilligers

Daarnaast werken er zowel op kantoor als in het gehele land tal van vrijwilligers. Het werk dat zij doen, varieert enorm: adreswijzigingen doorvoeren, illustraties maken voor ons magazine, artikelen schrijven, kleding inzamelen voor de verkoop, activiteiten organiseren, kaarten verkopen, kleding ophalen bij onze depots, giften inboeken, enzovoorts. Ze zijn voor ons van onschatbare waarde.

Ons bestuur

Onze bestuursleden zetten zich eveneens met hart en ziel in voor Kom over en help. Zij bepalen het beleid en zien toe op de uitvoering hiervan. De bestuursleden zijn:
T.M. Holleman, Woudenberg, voorzitter
Dr. M.A. van den Berg, Groot-Ammers
Drs. J.M. Stam CPC, Veenendaal, secretaris
Drs. A.P. de Jong, Noordeloos, penningmeester
Mw. Dr. M.P. de Jong MSc LLM, Tull en ’t Waal
J. van Dam, Woudenberg
Mw. E.M. van de Hil MPH, Sliedrecht

Vertrouwenspersoon

Vertrouwenspersoon personeel, vrijwilligers en beneficiaries: dhr. H. Dingemanse