Navigatie overslaan MENU

Op onderstaande landkaart vind je meer dan 60 projecten die wij steunen in de landen waar we werken. We werken in de landen Albanië, Armenië, Georgië, Moldavië, Oekraïne en Oezbekistan. Een aantal van deze projecten zijn wat uitgebreider beschreven. Deze vind je onderaan de landkaart.

Jubileumproject Bethania biedt steun in verschillende levensfasen
Voor ons 50-jarig jubileum zetten we een bijzonder project centraal: Bethania. Bethania is onze partnerorganisatie in Moldavië, het armste land van Europa. . Vanuit dit project ontvangen kinderen liefde en zorg, verwaarloosde ouderen voedsel en persoonlijke verzorging. Het kassenproject biedt gezinnen de mogelijkheid om in hun eigen levensbehoeften te voorzien door groente te verbouwen en te verkopen. Lees verder
De straat als je ‘thuis’
In Georgië leven veel kinderen op straat. Ze krijgen weinig eten en zijn het grootste deel van de dag in de steden om te bedelen. Lezen en schrijven leren ze niet. Niemand kijkt naar hen om. Een hard en liefdeloos bestaan… Lees verder
Zorgen voor een goede oogst
Zaruhi Mikayelyan uit Armenië zet zich in om vanuit haar groentekas kwalitatief hoogwaardige zaailingen te kweken. Dit is voor de boeren in Armenië essentieel. Lees verder
Een veilig thuis voor kinderen
Veel kinderen in Moldavië groeien op in een gebroken gezin. Sommigen van hen zelfs zonder enige vorm van ouderlijk gezag. Deze kinderen komen in aanraking met alcoholisme, geweld, misbruik en schooluitval. Lees verder
Rehabilitatiecentrum voor mensen met een verslaving
Helaas zoeken ook in Oekraïne veel mensen een oplossing voor hun problemen in alcohol en drugs. Lees verder
Microkredieten in Moldavië
Invest-Credit in Moldavië investeert in mensen door een krediet te geven waardoor ze een eigen onderneming kunnen starten. Lees verder
Agrarische ondernemingen
In het noorden van Albanië heerst grijze en grauwe armoede. Er wordt door de overheid niet geïnvesteerd in deze regio. Lees verder
Dagopvangcentrum voor kwetsbare kinderen
Het dagopvangcentrum is voor kinderen uit arme gezinnen een uiterst belangrijke plek. Lees verder
Dagopvangcentrum voor kinderen met een beperking
In Moldavië mogen kinderen met een beperking er eigenlijk gewoon niet zijn. Lees verder