Navigatie overslaan MENU

Een veilig thuis voor kinderen

Direct doneren

Veel kinderen in Moldavië groeien op in een gebroken gezin. Sommigen van hen zelfs zonder enige vorm van ouderlijk gezag. Deze kinderen komen in aanraking met alcoholisme, geweld, misbruik en schooluitval.

Veel kinderen in Moldavië groeien op in een gebroken gezin. Sommigen van hen zelfs zonder enige vorm van ouderlijk gezag. Deze kinderen komen in aanraking met alcoholisme, geweld, misbruik en schooluitval. Om die reden lopen veel kinderen achter qua ontwikkeling. Zowel in de stad als op het platteland ervaren gezinnen in moeilijkheden ook nog eens problemen bij het vinden van woonruimte. De toegang tot sociale diensten verloopt moeizaam. Dit alles zal ook op langer termijn gevolgen hebben voor deze kinderen.

Een veilig thuis heeft voor deze kinderen de hoogste prioriteit. Kinderen die zonder ouderlijke zorg zijn achtergelaten, proberen we onder professionele begeleiding te laten re-integreren in het biologische gezin. Anderen worden in liefde ontvangen binnen een pleeggezin.

Binnen het gezin krijgt het kind de juiste verzorging en opvoeding waarbij hun gevoel van eigenwaarde en zelfvertrouwen (opnieuw) wordt gevormd.

Ondersteuning en begeleiding van de pleegouders is een gespecialiseerde sociale dienst die kinderen de nodige vervangende gezinszorg biedt binnen het eigen gezin of pleeggezin. Op deze manier zal het aantal kinderen zonder ouderlijke zorg, of zij die opgroeien binnen risicosituaties, verminderen en in de toekomst zoveel mogelijk voorkomen worden.

Bekijk al onze projecten op de interactieve kaart