Navigatie overslaan MENU

Jubileumproject Bethania biedt steun in verschillende levensfasen

Direct doneren

Voor ons 50-jarig jubileum zetten we een bijzonder project centraal: Bethania. Bethania is onze partnerorganisatie in Moldavië, het armste land van Europa. Vanuit dit project ontvangen kinderen liefde en zorg, verwaarloosde ouderen voedsel en persoonlijke verzorging. Het kassenproject biedt gezinnen de mogelijkheid om in hun eigen levensbehoeften te voorzien door groente te verbouwen en te verkopen.

In Moldavië leven veel kinderen op zonder hun ouders. We noemen hen ‘sociale wezen’. Ouders vertrekken naar West-Europa om daar werk te zoeken. De kinderen groeien op bij hun grootouders of komen in een kindertehuis terecht. Echter, steeds meer kindertehuizen worden gesloten. Daarom belanden kinderen vaker op straat.
Om deze kinderen een thuis te geven zetten medewerkers van Bethania zich in om hen in pleeggezinnen onder te brengen. Vandaaruit komen kinderen dan ook in aanmerking voor onderwijs en medische zorg.

Daarbij kunnen kinderen ook naar het dagopvangcentrum waar ze hun levensvaardigheden ontwikkelen, onderwijs te volgen, gezonde voeding krijgen, sporten en integreren in een veilige groep. Ook horen ze daar, soms voor het eerst, de verhalen uit de Bijbel.

Vanuit Bethania wordt ook omgezien naar verwaarloosde oude en gehandicapte mensen. Deze mensen lijden onder armoede en eenzaamheid. Bethania voorziet hen van belangrijke basisbehoeften zoals voedsel, hygiëne, dagelijkse verzorging en medicijnen. Ook worden de ouderen opgehaald zodat ze het dagopvangcentrum kunnen bezoeken. Daarmee wordt hun eenzaamheid doorbroken, doen ze mee aan recreatieve activiteiten en kunnen ze een steentje bijdragen door vrijwilligerswerk te doen.

Voor mensen en kwetsbare gezinnen die hulp nodig hebben bij hun ontwikkeling naar zelfstandigheid is het kassenproject opgezet. Mensen kunnen in een kas groente verbouwen, zelf consumeren en verkopen. Op deze manier worden er banen gecreëerd, kunnen inwoners zichzelf ontwikkelen en heeft de verkoop van gewassen ook een positieve weerslag op de gemeenschap.

Ik steun het jubileumproject