Navigatie overslaan MENU

Lidia Foundation

Ik help mee

Lidia Foundation biedt zorg aan kinderen met een beperking en aan hun familie. Zo is er voor deze kinderen een dagopvangcentrum, een dagverblijf voor kinderen met een verlamming en een behandelcentrum waar kinderen gediagnosticeerd worden en logopedie en fysiotherapie ontvangen. Er zijn meer gezinnen die in een vroeg stadium stappen ondernemen om tot een diagnose en behandeltraject te komen voor hun kind met een beperking. Met uw bijdrage kan er ook thuiszorg geboden worden.

Albanië, ontwikkelingsland in de EU

Ik help mee