Navigatie overslaan MENU

Oorlog in Oekraïne: veel gestelde vragen

Geplaatst op 25-03-2022 in Nieuws.

We zijn dankbaar voor alle steun die we mogen ontvangen om de mensen in Oekraïne en om hen die gevlucht zijn naar omringende landen te helpen. Op deze pagina vind je het antwoord op vragen die veel gesteld worden.

Wat is het Christelijk Noodhulpcluster?

Het Christelijk Noodhulpcluster is opgericht om de coördinatie en samenwerking tussen christelijke organisaties rondom noodhulp te verbeteren, zowel fondsenwervend als uitvoerend. Via het cluster versterken we de hulpverlening doordat we vanwege de diverse netwerken en partnerorganisaties van de afzonderlijke leden van het cluster ons bereik vergroten. Daarmee zijn we wereldwijd vertegenwoordigd en kunnen we ook snel in actie komen.

Welke organisatie maken deel uit van het Christelijk Noodhulpcluster?

In het christelijk noodhulpcluster zitten de volgende organisaties: Dorcas (dorcas.nl), EO Metterdaad (mettterdaad.eo.nl), Red een Kind (redeenkind.nl), Tearfund ( tearfund.nl), Woord en Daad (woordendaad.nl), ZOA (zoa.nl) en voor de actie voor Oekraïne: gastlid Kom over en help (komoverenhelp.nl).

Hoe is het Christelijk Noodhulpcluster georganiseerd?

De leden van het Christelijk Noodhulpcluster hebben eigen werkterreinen, werkwijzen en eigen achterban.
Waar de één zich in de werkzaamheden primair richt op humanitaire hulp, hebben anderen een bredere focus en richten zich (ook) op ontwikkelingssamenwerking. Zij die meer een focus op ontwikkelingssamenwerking hebben, zijn meer geïnteresseerd om pas in de tweede fase (na de acute noodhulpfase) betrokken te raken, of willen zich juist in de hulpverlening richten op het verminderen van de impact van toekomstige (natuur)rampen. Daarnaast is er verschil in uitvoeringscapaciteit. Sommigen hebben eigen uitvoeringscapaciteit, terwijl anderen voornamelijk via (lokale) partners werken. Ten slotte is binnen het Christelijk Noodhulpcluster ook media-expertise beschikbaar, welke juist ook bij acute rampen erg belangrijk is.

Welke hulp verleent het Christelijk Noodhulpcluster in Oekraïne en omringende landen?

De leden van het Christelijk Noodhulpcluster hebben lokale partners die in actie komen in Oekraïne en de omliggende landen, of zijn daar zelf aanwezig en actief. Zij bieden noodhulp en vangen de vluchtelingen op. Elke organisatie doet dat vanuit zijn eigen expertise, maar met onderlinge afstemming. Dat maakt het Christelijk Noodhulpcluster zo belangrijk: we proberen zoveel mogelijk samen te werken zodat de hulpverlening zo efficiënt mogelijk kan plaatsvinden. Momenteel bieden we humanitaire hulp in Oekraïne door middel van voedsel, onderdak en traumazorg. In Roemenië en Moldavië vangen we vluchtelingen op en bieden we ondersteuning bij eerste levensbehoeften.

Hoe werkt het Christelijk Noodhulpcluster in Oekraïne?

In Oekraïne en omliggende landen zijn Dorcas en Kom over en help al vele jaren actief. ZOA komt met noodhulpexpertise in actie in Oekraïne. Tearfund werkt via hun internationale partner in West-Oekraïne. Woord en Daad, EO Metterdaad en Red een Kind ondersteunen door middel van fondsenwerving. EO Metterdaad heeft video-opnamen gemaakt aan de grens van Oekraïne met Roemenië en Moldavië en ondersteunt door haar media-expertise in te zetten.

Waar is nu vooral behoefte aan?

Momenteel is er het meeste behoefte aan geld. Hiermee kunnen de uitvoerende organisaties in Oost-Europa de goederen waar op dat moment behoefte aan is, in de juiste hoeveelheden zo veel mogelijk lokaal inkopen.

Kom over en help:
Kom over en help geeft mensen in kwetsbare omstandigheden een hoopvolle toekomst, door hun zelfredzaamheid te vergroten. We hebben ruim 45 jaar ervaring met het werken in Oost-Europa. Onze programma’s zijn educatie, inkomstengenererende activiteiten en maatschappelijke zorg. Wij werken samen met lokale partnerorganisaties. Kom over en help is in deze crisis actief in Oekraïne en Moldavië. We gebruiken ons uitgebreide partnernetwerk voor noodhulp, zoals voedselhulp, opvang vluchtelingen en traumazorg. We zijn verwonderd dat er in Oekraïne al veel hulp geboden kan worden. Daarnaast vangen onze partners in Moldavië naast hun reguliere werk vluchtelingen op. Bekijk onze activiteiten op de interactieve kaart.

Dorcas werkt in Oost-Europa, Oost-Afrika en het Midden-Oosten, waar wij jaarlijks ruim een miljoen mensen bereiken. We hebben vestigingen in 14 landen die worden geleid door lokale collega’s. In de eerste plaats verlenen wij noodhulp waar nodig. Verder voorziet Dorcas in de eerste levensbehoeften. Ook focussen wij ons op thema’s zoals: Ondernemerschap, omzien naar elkaar, landbouw, gezinssituaties en komen wij op voor mensen met een beperking.
Dorcas is actief in Oekraïne, Roemenië en Moldavië zijn als noodhulp projecten toegevoegd aan de bestaande programma’s. In Oekraïne liggen een aantal reguliere projecten door de huidige situatie stil.

EO Metterdaad: Door middel van een televisieprogramma en daarbij horende fondsenwerving geven wij stem en steun aan mensen wereldwijd.

Red een Kind:
Red een Kind vindt het belangrijk dat er binnen de hulp van het Christelijk Noodhulpcluster focus is op kinderen. Op dit moment zorgen we bijvoorbeeld in buurland Moldavië ervoor dat ook ouders met baby’s de juiste spullen krijgen: denk daarbij aan luiers en melk.
Red een kind ondersteund via het CNC het werk in Oekraïne en omliggende landen. Red een Kind werkt in conflictgebieden en heeft twee noodhulpexperts met ervaring in Oekraïne: zij werken nu mee om ervoor te zorgen dat er snel goede hulp geboden kan worden.

Tearfund:
Tearfund maakt onderdeel uit van het internationaal samenwerkingsverband Integral Alliance, waarbij ook onze lokale partner Integra is aangesloten. Zij verlenen directe hulp (slaapplaatsen, voedsel, drinken, trauma- en medische zorg) in twee opvangcentra in West-Oekraïne: één in Chernivitsi (voor 1.000 vluchtelingen) en één in Tjernopil (voor 2.000 vluchtelingen).

Woord en Daad:
Woord en Daad werkt wereldwijd in 22 landen, voor kwetsbare doelgroepen.
Via onze programma’s Agrarische ontwikkeling, Duurzaam water, Educatie, Noodhulp en weerbaarheid en Werk en opleiding, werken we al 45 jaar aan duurzame verandering.
Met betrekking tot de situatie in Oekraïne ondersteunen we organisaties uit het Christelijk Noodhulpcluster die jarenlang ervaring hebben in deze regio.

ZOA:
ZOA is een christelijke noodhulporganisatie, actief in 15 landen wereldwijd. ZOA is onder andere actief in Transkarpatië, in het zuidwesten van Oekraïne. ZOA ondersteunt hier het team van Dorcas met expertise. Daarnaast zet de organisatie een cash-programma op voor mensen die ontheemd zijn. Alleenstaande moeders met kinderen krijgen hierin prioriteit, net als ouderen en gezinnen met meer dan drie kinderen. Daarnaast ondersteunt ZOA in dit programma opvangcentra voor vluchtelingen.

Wat wordt er naast de directe noodhulp door de bestaande partners structureel gedaan in de landen als Moldavië en Roemenië?

Kom over en help heeft vier partnerorganisaties in Moldavië. Twee van hen zijn actief voor kinderen uit kwetsbare gezinnen. Ze faciliteren dagopvangcentra waar kinderen een warme maaltijd krijgen, sociale vaardigheden leren en geholpen worden met een huiswerk. Ook horen ze daar Bijbelverhalen. Ook zijn er verschillende pleegzorg- en ouderenprojecten. Twee partners hebben een dagopvangcentrum voor kinderen met een beperking en ondersteunen kerken en ouders bij de acceptatie van kinderen van een beperking. We stimuleren ondernemerschap om zo zelf in een inkomen te voorzien.

Dorcas richt zich met noodhulp op het verbeteren van de situatie van mensen die buiten de boot vallen. Verder is er aandacht voor ondernemerschap, omzien naar elkaar, landbouw, gezinssituaties en opkomen voor mensen met een beperking.

Wat is de lange termijnvisie van de hulpverlening?

In Oekraïne is er op dit moment behoefte aan noodhulp en dat wordt geboden door organisaties die al jarenlang actief zijn in de regio, maar ook door noodhulpexperts. Na de eerste nood zal er worden gewerkt aan wederopbouw, totdat de steun niet meer nodig is. De organisaties die gericht zijn op langdurige en/of specifieke steun, aan bijvoorbeeld kinderen met een beperking, blijven actief zolang dat nodig is.

Hoe gebeurt de fondsenwerving van het Christelijk Noodhulpcluster?

Als het CNC gezamenlijk in actie komt werven alle organisaties voor hetzelfde doel. Er is echter geen gezamenlijk rekeningnummer, en we tellen daarom de inkomsten die bij de aangesloten leden zijn binnengekomen bij elkaar op. Er zijn geen gezamenlijke uitingen, afgezien van een gezamenlijke mailing richting de kerken die bij de organisaties zijn aangesloten. Dat betekent dat elk lid zelf de fondsenwerving verzorgd, en dit gebeurt dan altijd met vermelding van het Christelijk Noodhulpcluster. EO Metterdaad brengt als dat mogelijk is de nood in beeld en werft ook via de mediakanalen.

Hoe worden de fondsen besteed?

Het Christelijk Noodhulpcluster vindt het belangrijk om eerlijk en open te zijn over de besteding van giften. Jij vertrouwt ons jouw geld toe en we vinden het belangrijk dat je weet dat het terechtkomt waar het voor bedoeld is. Als je geeft voor noodhulp Oekraïne, wordt je gift besteed aan noodhulp door de leden van het Christelijk Noodhulpcluster en hun partners. Het geld dat je doneert is bestemd voor Oekraïne of opvang van vluchtelingen in omringende landen en wordt dus niet aan andere projecten besteed.
Fondsen die geworven zijn onder de vlag van het Christelijk Noodhulpcluster worden besteed via de aangesloten leden en hun lokale partners. Voor deze lokale partners geldt dat er altijd een meerjarige actieve financiële relatie bestaat. Waar dit niet mogelijk is, kan gebruik worden gemaakt van de flexibele schil die onder andere bestaat uit andere christelijke hulpverleningsorganisaties in Nederland en leden van andere allianties zoals bijvoorbeeld Integral Alliance.
De samenwerkende partijen committeren zich om tenminste 80% van de verworven gelden beschikbaar te stellen voor projecten van de organisaties die de daadwerkelijke hulpverlening verzorgen. De gelden komen volledig ten goede van de projecten waar ze voor bedoeld zijn.

Er is een nauwe samenwerking tussen de partners en over besteding van fondsen zijn er zorgvuldige, gezamenlijk afspraken. We kijken mee naar de projectvoorstellen en staan open voor elkaars adviezen en sturing. We willen zo effectief en efficiënt mogelijk hulpverlenen en voelen ons verantwoordelijk om het geld van de donateurs op verantwoorde wijze te besteden.

Alle uitvoerende partners die projecten uitvoeren van het Christelijk Noodhulpcluster hebben het CBF-keurmerk. CBF is de toezichthouder op goede doelen. Alleen goede doelen die aan strenge kwaliteitseisen voldoen krijgen het keurmerk. CBF garandeert dat erkende goede doelen daadwerkelijk bijdragen aan een betere wereld, zorgvuldig omgaan met elke euro, verantwoording afleggen en zich onafhankelijk laten controleren. EO Metterdaad heeft een ANBI status.

Gaan projecten in andere landen nog wel door, of zijn deze stilgelegd?

Andere projecten gaan zeker door. Ook in andere delen van de wereld is de nood hoog en hebben mensen blijvend onze steun nodig en worden niet gestopt vanwege deze noodhulpactie. Wel is het zo dat bepaalde projecten in Oekraïne en omliggende landen zijn stilgelegd en/of zijn aangepast naar een noodhulpproject.

Kan ik spullen opsturen?

In principe sturen de leden van het Christelijk Noodhulpcluster geen spullen op naar Oekraïne. Goederen worden zoveel mogelijk lokaal ingekocht, zodat tijd en kosten worden bespaard. Daarnaast stimuleert dit de lokale economie en dat is hard nodig.
Wil je wel spullen brengen, dan kun je dat doen bij de winkels van Dorcas , Woord en Daad of Red een Kind. De opbrengst van de verkoop van die spullen gaat naar deze organisaties.

Waar kan ik terecht als ik vluchtelingen wil opvangen in mijn huis of iets wil doen voor vluchtelingen?

Als je je wilt inzetten als vrijwilliger voor vluchtelingen in Nederland, dan verwijzen we je graag naar het Leger des Heils. Stichting Gave heeft een aantal tips op een rij gezet over waar je op moet letten.
Bij deze organisatie kun je je aanmelden als vrijwilliger voor Oekraïne. Ook via takecarebnb kun je meer informatie inwinnen. Andere organisaties die veel ervaring hebben in het werken met vluchtelingen in Nederland zijn Vluchtelingenwerk of de christelijke Stichting Gave.

Kan ik met mijn school in actie komen voor kinderen in Oekraïne?

Ja, je kunt als school of kerk geld inzamelen voor noodhulp. Red een Kind heeft op deze actiepagina een aantal tips over hoe je in actie kunt komen met je school!

Ik wil graag helpen als vrijwilliger in Oekraïne, kan dat via het Christelijk Noodhulpcluster?

Nee, het is niet mogelijk om via het Christelijk Noodhulpcluster vrijwilliger te worden in Oekraïne. De kracht van ons werk zit in de samenwerking met lokale hulpverleners. Zij kennen de mensen, taal en cultuur en weten het beste wat nodig is. Wil je vanuit Nederland toch graag iets doen? Dan is de meest efficiënte manier het overmaken van een donatie of vluchtelingen die hiernaartoe komen bijstaan op de een of andere manier

Kan het Christelijk Noodhulpcluster iets doen aan de politieke situatie?

Nee, het Christelijk Noodhulpcluster werkt onder de getroffen bevolking van de oorlog, maar kan en wil zich niet bemoeien met de politieke situatie in het land, omdat dat de hulpverlening zou vertragen en partijdigheid in de hand zou werken. De partners van het Christelijk Noodhulpcluster bieden steun aan burgers die getroffen zijn door de oorlog of op de vlucht zijn ongeacht hun politieke, religieuze of andere voorkeur.

Gaan jullie de dialoog aan met de Russisch Orthodoxe kerk?

Het Christelijk Noodhulpcluster is een samenwerkingsverband dat zich primair richt op het verlenen van humanitaire hulp. Vanwege deze focus richten wij ons niet op politiek of religie.

Aan wie biedt het Christelijk Noodhulpcluster humanitaire hulp?

Het Christelijk Noodhulpcluster bestaat uit christelijke organisaties die voornamelijk werken met lokale kerken en christelijke partners. De hulpverlening wordt aan eenieder geboden die dat nodig heeft, ongeacht huidskleur, taal, afkomst, geaardheid, gender of financiële status. De humanitaire hulp richt zich wel primair op de meest kwetsbaren groepen.