Navigatie overslaan MENU

Projecten noodfonds
Oekraïne

De situatie in Oekraïne is onverminderd zorgelijk. We vangen vluchtelingen op, evacueren mensen aan de frontlinie, zorgen voor voedselpakketten en bouwmaterialen om beschadigde huizen te herstellen. Ook zijn er warme shelters ingericht waar mensen terecht kunnen voor een douche en maaltijd. Tot slot trainen we sociaal werkers en verlenen we psychosociale hulpverlening.

Bekijk hieronder de lopende projecten van onze lokale partnerorganisaties in Oekraïne en Moldavië op de interactieve kaart.

Locatie: Moldavië

Werkgebied: microkredieten voor kleine (startende) ondernemers

Nu: Kom over en help financiert via Invest Credit de aanschaf van professionele wasmachines en strijkapparatuur. Zo kunnen opvangcentra voor vluchtelingen kleding, bad- en beddengoed en slaapzakken laten wassen en strijken. Het project krijgt een capaciteit van 500 kg wasgoed per dag, hiermee worden tussen de 7.500 en 10.000 vluchtelingen voorzien van schone kleding en ander textiel.

Charity Mission
Locatie: Straseni
Werkgebied: opvangcentrum voor kinderen met een beperking
Nu: opvang van vluchtelingen in het centrum. Medewerkers hebben ook een maaltijddistributie bij de grens Oekraïne-Moldavië opgezet. Van daaruit ondersteunen ze ook het vluchtelingenvervoer van de grens naar opvangplekken in Chisinau.

Bethania Foundation
Locatie: Tintareni Anneni Noi
Werkgebied: ouderenzorg, dagopvang, eigen bakkerij
Nu: opvang van vluchtelingen die een warm onthaal krijgen van medewerkers en vrijwilligers. Ook staan ze met mobiele posten bij de grenzen om mensen eerste opvang te geven.

Youth for Christ Moldova
Locatie: Chisinau (kantoor) en opvangcentra verspreid over heel Moldavië
Werkgebied: dagopvang voor kinderen uit arme gezinnen
Nu: in alle beschikbare gebouwen van YfC Moldova worden nu vluchtelingen uit Oekraïne opgevangen en voorzien van bed, bad, brood én gebed. Ook helpen ze in opvangplaatsen van de overheid.

House of Mercy
Locatie: Vatutin (Cherkasy regio)
Werkgebied: projectactiviteiten gaan door, men vangt vluchtelingen – vooral ouderen - op en voorziet ze van maaltijden. Er is regelmatig stroomuitval, maar dat vangt men op met een generator.

The Good Shepherd
Locatie: Irpen (Kiev regio)
Werkgebied: kindertehuis
Nu: alle 10 kinderen uit het tehuis zijn ondergebracht in Gunzburg (Duitsland), daar zetten ze hun scholing en ontwikkeling voort.

Fathers House
Locatie: Kiev
Werkgebied: moeder en kindcentrum en jeugdhulpcentrum, gericht op educatie en psychosociale hulpverlening, specifiek voor weeskinderen en kinderen in kwetsbare (gezins)omstandigheden
Nu: alle kinderen uit ‘het Vaderhuis’ zijn geëvacueerd en na een vermoeiende driedaagse busreis via Dresden ondergebracht in Freiburg (Duitsland). Actuele informatie over de kinderen en hun begeleiders is te vinden via www.facebook.com/otchiy.dim.

New Life
Locatie: Rivne
Werkgebied: rehabilitatiecentra voor mannen en vrouwen gericht op educatie en psychosociale hulpverlening, in nauwe samenwerking met de lokale kerk
Nu: geëvacueerde vrouwen zijn teruggekeerd en vervolgen hun rehabilitatietraject. Een aantal mannen dient in het leger. Samen met House of the Gospel is in de kerk van Rivne een kindergarten geopend. Hier krijgen kinderen van vluchtelingen een maaltijd, onderwijs en psychosociale hulp.

Messenger of Peace
Locatie: Kiev
Werkgebied: medische en psychosociale zorg voor gezinnen met een gehandicapt kind; hulpverlening aan arme gezinnen
Nu: Iryna is al geruime tijd terug in Kiev. Ze werkt aan de ondersteuning van gezinnen met kinderen die de wrede bezetting hebben overleefd en slachtoffer zijn van oorlogsgeweld. Concreet bestaat de hulp uit onderwijs, psychosociale zorg, huisbezoeken en advisering van ouders.

Perspectiva 21.3
Locatie: Kiev
Werkgebied: centrum voor kinderen met een beperking, eigen bakkerij waar kinderen met een beperking werken
Nu: kijk op www.komoverenhelp.nl/bake4ukraine/ voor het laatste nieuws

Internationale Leadership Development Center
Locatie: Kiev
Werkgebied: trainingscenter voor sociaal werkers, kerkleiders en overheidsfunctionarissen, gericht op kinderrechten
Nu:training van psychologen en maatschappelijk werkers om getraumatiseerde (pleeg- en adoptie-ouders, voogden en kinderen te helpen bij de verwerking. ILDC geeft ook psychologische begeleiding aan mensen met een trauma; dit om het risico op een posttraumatische stress-stoornis (PTTS) te verminderen. Ook wordt trainingsmateriaal ontwikkeld over thema’s als (oorlogs)trauma en PTSS. Medewerkers van hulporganisaties krijgen een training om burnout te voorkomen. Via netwerken van sociaal werkers krijgen ouders en kerkleiders informatie over het werken met kinderen en families in (na)oorlogse omstandigheden.

Friends Exist
Locatie: Dubno (Rivne oblast)
Werkgebied: ondersteuning van de allerarmsten, zowel met voedsel en goederen als psychosociale hulpverlening
Nu: medewerkers bieden onderdak aan vluchtelingen en delen voedsel aan arme families en vluchtelinge uit. In het voorjaar worden pakketten met poot- en zaaigoed uitgedeeld. Met de oogst bouwen bewoners een wintervoorraad op! Er wordt ook ander zaad gezaaid door het uitdelen van Bijbels. Kinderen met een beperking, weeskinderen en arme kinderen zijn welkom in dagopvangcentra. Zij krijgen en psychische zorg gericht op traumaverwerking. Veel kinderen hebben familie verlopen.

Emmanuel
Locatie: Strumok (Odessa oblast)
Werkgebied: moeder & kindcentrum, dagopvang voor kinderen, welzijnswerk voor armen via lokale kerken
Nu: het centrum geeft noodhulp aan families in de regio en zorgt voor levering van medicijnen en voedsel aan diverse ziekenhuizen. Vluchtelingenkinderen worden opgevangen in een dagopvangcentrum in Kilia.

Het Anker en Het Baken
Locatie: Zhytomir
Werkgebied: opvangcentrum en soepbus voor de allerarmsten
Nu: de gebouwen zijn opengesteld voor vluchtelingen. Arme inwoners van Zhytomir krijgen hulppakketten met voedsel in blik, brood, grutten, zonnebloemolie, etc. Project ‘Shofar’ is weer opgestart. Mensen die in armoede leven zijn welkom voor een warme maaltijd, koffie, thee en brood.

Light of the Resurrection
Locatie: Kiev (kantoor) en verspreid over (Oost)-Oekraïne
Werkgebied: educatie en hulp voor kwetsbare kinderen en vrouwen
Nu: medewerkers zorgen voor opvang van vluchtelingen, zij krijgen sanitaire voorzieningen, een slaapplaats en maaltijden aangeboden. Projectcoördinator Andrey Malov reist regelmatig naar het oorlogsfront voor bemoediging van mensen en het uitdelen van levensmiddelen. Sommige dorpen zijn afgesloten van drinkwater en elektra, daar brengt hij water en verleent hulp in gezinnen. Light of the Resurrection ondersteunt ook kerken en pastors in de regio.