Navigatie overslaan MENU

Naaiatelier

Ik help mee

Een van de projecten van onze partner Diaconia Charitable Fund in Armenië is het naaiatelier. Sinds 2011 is een cursus kleermaken en naaien voor meisjes en vrouwen uit gezinnen in kwetsbare omstandigheden.

Armenië, land waar steeds oorlog dreigt

Deze gezinnen hebben moeite om in het dagelijks levensonderhoud te voorzien, er zijn onvoldoende (financiële) mogelijkheden voor meisjes om een betaalde beroepsopleiding kunnen volgen. Door het ontbreken van een beroep zijn meisjes en vrouwen niet in staat om te werken, hun gezin te verzorgen en in hun eigen onderhoud te voorzien. Zo blijven ze in kwetsbare omstandigheden van armoede en sociale uitsluiting.

De naaicursus is bedoeld om deze meisjes en vrouwen op te leiden om in hun levensonderhoud te kunnen voorzien. De cursus bestaat uit een theoretisch en praktisch gedeelte, waarbij de deelnemers alle nodige spullen krijgen: garens, kleding en gereedschap. Zo zijn ze in staat om kleding en andere spullen voor opdrachtgevers te naaien.
Het praktijkexamen wordt afgenomen in de naaifabriek van Diaconia in Naze. Na het behalen van het eindexamen ontvangen zij een naaimachine en stoffen. Na hun afstuderen kunnen zij hun beroep gaan uitoefenen en werk vinden in grote en kleine naaifabrieken.

Een andere mogelijkheid is dat vrouwen thuis een eigen onderneming starten, aangezien het ondernemerschap als individueel kleermaker in Armenië erg gebruikelijk is. Na het voltooien van de cursus kunnen personen die inhoudelijke en praktische vakkennis hebben opgedaan dus stap voor stap toewerken naar een zelfvoorzienende toekomst.

Ik help mee