Navigatie overslaan MENU

Groei inkomsten biedt ruimte voor meer hulpverlening

Geplaatst op 17-06-2020 in Nieuws.

De inkomsten van Kom over en help zijn in 2019 toegenomen met 17%. Waar in 2018 een bedrag van 2.3 miljoen euro werd ontvangen, kreeg de stichting in 2019 ruim 2.7 miljoen euro aan donaties. De groei kwam met name door stijgende inkomsten vanuit bedrijven en nalatenschappen, het bedrag aan particuliere giften bleef stabiel. Door de stijging heeft Kom over en help voor 2020 een hoger bedrag toegezegd aan haar partnerorganisaties.

In 2019 heeft Kom over en help een nieuw beleid uitgewerkt. Dit is meer dan voorheen gericht op de ontwikkeling van zelfredzaamheid van kansarme gezinnen. “Dankzij de toename van inkomsten kan de stichting hier direct gestalte aan geven. Bovendien stelt het ons in staat om lopende projecten – samen met de partnerorganisaties – te continueren”, aldus Marc Holleman, voorzitter van Kom over en help. “We zijn de Heere dankbaar voor de mogelijkheden die wij hierin krijgen.”

Het creëren van werkgelegenheid is een steeds belangrijker aspect in het werk van Kom over en help. In 2019 werd dit al zichtbaar in de resultaten. Ruim 300 gezinnen zijn vorig jaar geholpen om te voorzien in een eigen inkomen, 274 personen volgden een training in ondernemerschap. Daarnaast kregen bijna 3000 kinderen huiswerkbegeleiding.

De ontwikkeling van het nieuwe beleid is één van de hoogtepunten van 2019. Samen met de Oost-Europese partnerorganisaties is diepgaand nagedacht over een nieuwe koers. Het doel om kwetsbare naasten te helpen ontwikkelen en zo hun zelfredzaamheid te vergroten, wordt door alle betrokkenen van harte gedragen.

Download het jaarverslag 2019 (bladerversie)