Navigatie overslaan MENU

Toenemende armoede in Armenië
door stijgende voedselprijzen

Geplaatst op 03-06-2021 in Nieuws.

Direct doneren

Wereldwijd stijgen de voedselprijzen al maanden achter elkaar. Met name suiker, plantaardige olie, zuivel en granen zijn fors duurder geworden. Hoewel de prijsstijgingen in de Nederlandse supermarkten nog meevallen, gaan de voedselprijzen in lage- en middeninkomenslanden door het dak. Bijvoorbeeld in Armenië.

Boodschappenmandje gemiddeld 5% duurder

Uit een maandelijks rapport van het Armeens Statistisch Comité blijkt dat de prijzen van voedingsmiddelen in het land vanaf februari 2020 met gemiddeld 7,8% zijn gestegen. De meest recente cijfers laten zien dat in het eerste kwartaal van 2021 dit nog verder is toegenomen. In vergelijking met vorig jaar steeg de prijs voor suiker bijvoorbeeld met ruim 40%. De kosten van melk, kaas en eieren stegen met 12% en de prijs van brood en granen nam met 8% toe. De kosten van levensonderhoud in Armenië zijn daarmee fors duurder geworden. Over het algemeen betaalt een doorsnee huishouden in Armenië voor één mandje boodschappen gemiddeld 5% meer ten opzichte van vorig jaar.

Ernstige gevolgen

De stijgende kosten van het levensonderhoud worden steeds meer gevoeld door de gewone Armeniërs. Zij waren al hard getroffen door de ernstige sociaaleconomische gevolgen van de coronapandemie en de zesweekse oorlog om de regio Nagorno Karabach in het najaar van 2020. Nu treft hen een nieuwe slag. Arev, directeur van partnerorganisatie Youth for Christ Armenia, vertelt:

“Door de coronapandemie zijn heel veel mensen vorig jaar hun baan en daardoor hun inkomen kwijtgeraakt. Omdat de prijzen zo hard gestegen zijn hebben veel gezinnen nu moeite om rond te komen. Sommigen kunnen de dagelijkse boodschappen niet eens meer betalen. En dan zijn de belastingen ook nog eens verhoogd om de kosten van het leger te betalen. Er zijn mensen die uit wanhoop leningen afsluiten die ze nooit terug kunnen betalen’’.

Toename werkloosheid en armoede

Prognoses van de Wereldbank bevestigen dit beeld. Hoewel tot 2019 het aantal werklozen in Armenië afnam is er sinds de uitbraak van het coronavirus een duidelijke stijging te zien in het werkloosheidscijfer. De verwachting is dat deze stijging zeker tot 2022 aanhoudt. Omdat de Armeense overheid werknemers weinig bescherming biedt tegen werkloosheid voelen gezinnen het bijna direct in hun portemonnee als ze hun baan kwijtraken.

Ook de armoedecijfers in Armenië zullen volgens de Wereldbank aanzienlijk stijgen. Meer dan 370.000 Armeniërs kunnen door de economische schokken onder de armoedegrens terecht komen en meer dan 1 op de 4 Armeniërs zouden in een lagere welvaartsgroep terecht kunnen komen.

‘Steunpakketten’

De Armeense overheid heeft verschillende steunpakketten aangekondigd om de economische schokken op de gezinsinkomens te verzachten. De omvang van deze maatregelen is echter onvoldoende om de effecten te compenseren. Aanvullende steun is hard nodig. Partnerorganisaties van Kom over en help voorzien gezinnen en ouderen in kwetsbare omstandigheden daarom van voedselpakketten. De meest kwetsbaren zijn welkom in de gaarkeuken en in de dagopvangcentra van Youth for Christ ontvangen kinderen en jongeren, naast onderwijs om hun kansen op de arbeidsmarkt te vergroten, een warme én voedzame maaltijd. Ook worden in Armenië microkredieten verstrekt: kleine leningen die mensen wél terug kunnen betalen en waarmee ze een eigen bedrijfje kunnen opbouwen om op den duur hun zelfredzaamheid te kunnen vergroten.

Armenië, het land waar steeds oorlog dreigt