Navigatie overslaan MENU

Ook in coronajaar meer inkomsten
voor Kom over en help

Geplaatst op 20-05-2021 in Nieuws.

Kom over en help zag ook in 2020 de inkomsten toenemen. Gerben Heldoorn, directeur: “Met ruim 2,8 miljoen euro aan donaties hebben we een record gehaald. We zijn onder de indruk van het feit dat in deze coronacrisis donateurs ook de nood verder weg zien en gul blijven geven.” De groei is voornamelijk gerealiseerd door giften van particulieren en bedrijven.

Afgelopen jaar was het eerste jaar waarin de stichting volgens de nieuwe strategie heeft gewerkt. Daarin stonden de ontwikkeling naar zelfredzaamheid en de kernwaarden toegewijd, ondernemend en verbindend centraal.

Bidden en werken

Toen het coronavirus in maart 2020 de kop opstak, was het voor Kom over en help onduidelijk wat de consequenties daarvan zouden zijn. Terugkijkend telt de organisatie haar zegeningen. Heldoorn: “Het is bijzonder dat de contacten met onze partners in Oost-Europa intensiever zijn geworden, zeker omdat we hen door de reisbeperkingen niet konden bezoeken. Toch zien we dat samen bidden voor mensen in nood en in verbinding samenwerken leidt tot prachtige resultaten voor onze kwetsbare medemensen.”

Zichtbare resultaten

In 2020 werd de impact van de hulp vanuit de stichting in Oost-Europa opnieuw zichtbaar. Met de 2,8 miljoen euro aan giften werd gewerkt aan 62 projecten, samen met de 27 lokale partnerorganisaties. 942 gezinnen kregen ondersteuning in de wintermaanden en 1214 kinderen kregen (pleeg)zorg. Ruim 270 gezinnen zijn vorig jaar zodanig geholpen dat zij in een eigen inkomen kunnen voorzien. En 260 personen volgden een training in ondernemerschap. Daarnaast bezochten ruim 1800 kinderen een dagopvangcentrum en kregen daar onder andere huiswerkbegeleiding, waarmee ze een basis legden voor een zelfstandige toekomst.

Toekomst

Heldoorn kijkt met vertrouwen naar de toekomst, ook al is die onzeker: “We weten ons geroepen om te dienen, omzien naar onze kwetsbare naaste is iets waar we graag onze schouders onder blijven zetten. De betrokkenheid van onze donateurs in gebed en giften is hierbij een belangrijke steun in de rug.”

Wil je in één oogopslag de resultaten zien?