Navigatie overslaan MENU

Christelijk Noodhulpcluster:
Hulpverlening volop in gang

Geplaatst op 15-03-2022 in Nieuws.

Onder de vlag van het Christelijk Noodhulpcluster bieden Nederlandse christelijke hulporganisaties gezamenlijk hulp aan duizenden vluchtelingen in Oekraïne, Moldavië en Roemenië, waaronder veel kinderen.

Via partnerorganisaties van Kom over en help biedt het noodhulpcluster inwoners en ontheemden in Oekraïne hulp in de vorm van onder meer voedsel. Gerben Heldoorn, directeur van Kom over en help: “In samenwerking met World Partners hebben we voedseltransporten naar Kiev gefaciliteerd. Vrachtwagens met aardappelen, graan en vlees werden met open armen ontvangen. Dit doen we onder andere binnen het project Bake4Ukraine. Vrijwilligers bakken 24 uur per dag broden en koken grote pannen soep voor kwetsbare groepen zoals ouderen en mensen met een beperking.” Via andere partners van Kom over en help worden vluchtelingen in Moldavië opgevangen en geholpen.

Via Dorcas Oekraïne ondersteunt het noodhulpcluster ontheemden in Transkarpatië in West-Oekraïne. “Onze hulp bestaat uit het uitdelen van voedselpakketten, matrassen en dekens, kookgerei en hygiënepakketten”, aldus noodhulpcoördinator Anton van Wijk. Via Dorcas Moldavië worden Moldavische kerken en gezinnen financieel ondersteund, zodat zij extra eten en slaapvoorzieningen kunnen kopen voor vluchtelingen die bij hen arriveren. Via Dorcas Roemenië verstrekt het noodhulpcluster transport en opvang, voedsel en medische hulp aan vluchtelingen die in Roemenië hun toevlucht zoeken.

Afgelopen zaterdag heeft EO Metteraad een uitzending laten zien over de noodhulp in Moldavië. Arjan Lock, EO-directeur spreekt met twee gezinnen uit Oekraïne. Arjan: “Vaak denk je bij oorlog aan flatgebouwen die beschoten worden, maar hier zie ik mensenlevens in puin liggen.”

Via een partnerorganisatie van Tearfund wordt voedsel en tijdelijk onderdak verleend aan ontheemde Oekraïeners die bij vluchtelingenkampen in Ternopil en Chernivtsi in West-Oekraïne arriveren. Het centrum in Ternopil wordt gerund door een groep Oekraïense christenen die eerder zelf zijn gevlucht.

Een klein team van ZOA-medewerkers voorzag vluchtelingen in het grensgebied Hongarije/Oekraïne van eten, drinken, toiletpapier, zeep en andere hygiëne-artikelen. De distributies vonden plaats in opvanglocaties in sporthallen, kerken en buurthuizen, ter versterking van lokale initiatieven. Noodhulpspecialist Hielke Zantema van ZOA: ‘’De mensen in het grensgebied doen er alles aan om de vluchtelingen goed op te vangen. Maar dit kunnen ze niet alleen – zeker niet op de langere termijn, hulp blijft hard nodig.’’

Dorcas en Kom over en help hebben meer dan 30 jaar ervaring met werken in Oekraïne en buurlanden. Bij het verder opschalen van de noodhulpprogramma’s wordt ook de expertise van specialisten van ZOA en Red een Kind ingezet. Het Christelijk Noodhulpcluster heeft sinds het begin van de oorlog in Oekraïne €4,8 miljoen aan donaties voor deze noodhulp ontvangen. Campagneleider Siebrand Wierda: “Een ongekend bedrag, en de teller loopt nog hard door.”

Dorcas, EO Metterdaad, Kom over en help, Red een Kind, Tearfund, Woord en Daad en ZOA vormen in deze noodhulpactie samen het Christelijk Noodhulpcluster. Bij grote rampen en crises komt het Christelijk Noodhulpcluster snel in actie met een noodhulpcampagne in Nederland. Ook ter plaatse werken de organisaties samen, zodat zij snel en effectief noodhulp kunnen verlenen.

Uw bijdrage maakt daadwerkelijk verschil!