Navigatie overslaan MENU

Een collecte houden

Een collecte houden

In uw kerkelijke gemeente kunt u een collecte houden voor ons werk. De praktijk leert dat hoe concreter het doel is, hoe meer het gemeenteleden aanspreekt. U vindt hier de verschillende projecten die u kunt ondersteunen. Om gemeenteleden te informeren over en te motiveren voor het doel, kunt u hun vooraf een flyer geven, kopij in het kerkblad plaatsen en/of een korte presentatie laten zien. We helpen u graag aan het geschikte materiaal.
Neem gerust contact met ons op via info@komoverenhelp.nl.