Navigatie overslaan MENU

Einde giftenaftrek
in de BV vanaf 2024 

In Nederland was het dezelfde dinsdag Prinsjesdag en werden de plannen van de regering gepresenteerd. Uit de veelheid van plannen sprong voor mij het bericht over einde giftenaftrek in de BV er wel uit. Hierbij een toelichting van een betrokken accountantskantoor op het besluit. 

Einde giftenaftrek in de vennootschapsbelasting 

Huidige regeling tot en met 2023
VPB-plichtige bedrijven zoals bijvoorbeeld een BV of NV kunnen giften aan ANBI’s aftrekken van hun winst. Deze aftrek is gemaximeerd op 50% van de fiscale winst tot een maximum van € 100.000. Het meerdere is niet aftrekbaar en kan leiden tot een winstuitdeling bij de aandeelhouders van de vennootschap zelf.  

Een door ANBI ontvangen gift kan vrij van schenkbelasting worden verkregen. 

Nieuw beoogde regeling per 2024

Vanaf 2024 zijn giften aan ANBI’s in de VPB niet langer fiscaal aftrekbaar. Een gift door een vennootschap leidt echter niet tot een winstuitdeling bij de aandeelhouder.  

Ook vanaf 2024 kan een ANBI de gift vrij van schenkbelasting blijven ontvangen.  

Hoewel dit bericht een totaal andere inhoud heeft dan het nieuws over de situatie in Armenië, ligt er wel een link. Uw giften vanuit deze regeling maken het mogelijk dat onze partners hulp bieden aan mensen in kwetsbare omstandigheden, zoals in Armenië.  

Wellicht is het voor uw bedrijf interessant om binnen de mogelijkheden in 2023 gebruik te maken van deze giftenaftrek vanuit uw BV.  

Wilt u doorspreken over de mogelijkheden of overweegt u een gift vanuit uw BV? Neem contact met mij op via azoutewelle@komoverenhelp.nl of 06-52433671.