Navigatie overslaan MENU

Periodiek schenken

Uw giften met meer belastingvoordeel

Vindt u het belangrijk om kwetsbare kinderen in landen als Moldavië en Oekraïne structureel te steunen? Het geven van een ‘periodieke gift’ is daarvoor een ideale manier. Daarbij steunt u Kom over en help voor minimaal vijf jaar met een vast bedrag per jaar. Het voordeel is dat zo’n gift volledig aftrekbaar is bij de aangifte inkomstenbelasting. Periodieke giften tellen namelijk niet mee voor de drempel van 1% en ook niet voor de maximumaftrek van 10%.
In hoeverre de periodieke gift (extra) belastingvoordeel oplevert, is afhankelijk van uw eigen situatie.

Overeenkomst en formulier

Een periodieke gift kunt u rechtstreeks met Kom over en help afspreken en vastleggen in een ‘Overeenkomst periodieke gift in geld’. Er zijn geen kosten aan verbonden.

Download het formulier ‘Overeenkomst periodieke gift’. Vul de gevraagde gegevens in en print zowel het exemplaar voor de schenker als het exemplaar voor de ontvanger. Onderteken beide exemplaren en stuur ze beide op naar Kom over en help. Wij sturen het exemplaar voor de schenker ondertekend retour. Bewaar dit goed voor uw administratie, voor eventuele vragen van de Belastingdienst over uw belastingaangifte.

Hoe wilt u betalen?

Voor het overmaken van de gift kunt u kiezen tussen:

  • een periodieke overschrijvingsopdracht door u aan de bank;
  • handmatige overschrijvingen door uzelf;
  • een incasso-opdracht die u aan ons verstrekt.

Download het formulier om een incasso-opdracht te regelen.

Als u meer informatie wilt

Hebt u vragen over de schenkingsovereenkomst? Neem dan contact op met Wilma van Maanen, 033 – 246 32 08.
Voor meer informatie over periodiek schenken, kunt u terecht op deze pagina op de site van de Belastingdienst.