Navigatie overslaan MENU

Corona

Blijf op de hoogte van de situatie in de landen waar we werken!
We houden de situatie in de landen waar we werken nauwlettend in de gaten. Op de interactieve kaart delen wij de actuele situatie.

Crisis op komst

Als gevolg van een heftige uitbraak van COVID-19 is het land, met meer dan 21.000 besmettingen, vreest men een financiële crisis en hoge werkloosheid. Het land ligt al lange tijd bijna compleet stil. Duizenden verloren hun baan en kunnen als gevolg van de maatregelen nauwelijks in levensonderhoud voorzien. Partnerorganisaties houden rekening met toenemende uitzichtloosheid, armoede en wanhoop in het Centraal-Aziatische land.

Sluimerend gevaar

Voor Armenië sluimert het gevaar op meerdere vlakken. De economie stond er al slecht voor en er heerst armoede. Daarnaast is er een continue spanning met omliggende landen. Daar komt de impact van het coronavirus dan nog bij. Inmiddels zijn meer dan 46.000 mensen besmet geraakt. Partnerorganisaties maken zich zorgen om het tekort aan medisch personeel en de gevolgen op langere termijn voor de economie, de werkgelegenheid en inkomens.

Zoekend naar inkomsten

Het aantal besmettingen in Georgië is beperkt. Maar een belangrijke inkomstenbron, toerisme al lange tijd grotendeels weggevallen waardoor de werkgelegenheid toegekomen. Overal zoeken mensen naar inkomsten. Zorgen zijn er met name voor de allerarmsten, mede omdat ook de voedselprijzen zijn gestegen. Het land staat misschien wel voor de ernstigste uitdaging sinds de oorlog met Rusland in 2008

Economie vastgelopen

De toch al zwakke economie van armste land van Europa krijgt harde klappen. Door Covid-19 kwamen veel Moldaviërs die hun werk in het buitenland hadden, thuis te zitten. Hierdoor verzwakt de economie die toch al voor een groot deel stil viel. Veel sectoren mochten niet aan het werk of zijn nog steeds niet opgestart. Met name de kwetsbare mensen en arme gezinnen hebben het moeilijk. Daarnaast is de zorgsector in Moldavië erg kwetsbaar.

Dreigende hongersnood in Oekraïne

Oekraïne is zwaar getroffen door het coronavirus met ruim 114.500 besmettingen. Zeker tot eind oktober zijn de grenzen gesloten. Daarnaast zijn er regionaal specifieke maatregelen, waarvan sommigen met grote impact voor het onderwijs en de werkgelegenheid. Door alle maatregelen verslechterde de financiële situatie van veel inwoners. Door het extreem droge weer zijn de voedselprijzen ook erg hoog.

Vrees voor onderwijsachterstanden

Naast de meer dan 10.000 besmettingen in Albanië, is als gevolg van het coronavirus de werkloosheid en armoede in Albanië sterk toegenomen. Het land was nog niet hersteld van de aardbeving in 2019 nu deze klap er overheen komt. Hulporganisaties maken zich veel zorgen over de ontwikkeling van kinderen in kwetsbare gezinnen. Door gebrek aan technische middelen en ongeletterdheid van ouders wordt gevreesd voor grote onderwijsachterstand bij kinderen.

Het coronavirus heeft wereldwijd grote gevolgen. Dat geldt ook voor de landen waar Kom over en help werkt. We horen zorgvolle berichten. Vaders die niet meer kunnen werken als dagloner en dus niets verdienen, een verzwakte economie, de zorgsector die erg kwetsbaar is en maatregelen die een grote impact hebben op het onderwijs.

 

Help nú de meest kwetsbaren die ernstig worden getroffen!