Navigatie overslaan MENU

Bake4Ukraine

Ik help mee

De inhoud van dit veld wordt niet op de website getoond voor deze pagina. Maak hieronder gebruik van de flexibele rij elementen.

In de wintermaanden verloopt de voedselvoorziening in oorlogsgebied Oost-Oekraïne moeizaam. Zeker voor inwoners die in armoede leven of kwetsbaar zijn. In het dorp Brovary draait sinds het uitbreken van de oorlog ‘Bake4Ukraine’. Hier krijgen de allerarmsten een maaltijd, luisterend oor én bemoediging. Maar het project doet meer!

 

Steun is van levensbelang

Doe mee en help. Jouw gebed en steun is voor hen, zeker in deze donkere oorlogstijd, onmisbaar.

Ik help mee
€ 600.000
€ 457.500

Centraal in ‘Bake4Ukraine’ staat het restaurant waar jonge mensen met een beperking stage lopen. Na het uitbreken van de oorlog is er maandenlang – 24/7 – door vrijwilligers brood gebakken en soep bereid. “De nood was groot omdat vele inwoners Oekraïne ontvluchtten”, vertellen initiatiefnemers Andriy en Arenda Vasylenko. “De meest kwetsbare achterblijvers hadden acuut eten en drinken nodig. We deelden soep en brood uit aan buurtbewoners, mensen met een beperking, patiënten in klinieken en ziekenhuizen en aan militairen.”

Als de Russen vertrekken uit de regio wordt de situatie in het voorjaar stabieler. Het restaurant gaat weer open en wordt een ontmoetingsplek waar kwetsbare mensen op adem komen, iets eten en hun verhaal vertellen. Ze ontvangen er warmte, een luisterend oor en bemoedigende woorden uit de Bijbel. De bakkerij draait inmiddels weer als social business door en bakt naast de gewone bestellingen 500 tot 800 broden per week die verder worden verspreid naar de regio’s in het noorden en oosten die zwaar hebben geleden onder de Russische bezetting. Ook maakt de bakkerij koekjes en cakes die met name naar het front in Donbas gaan, omdat soldaten behoefte hebben aan zoet.

Met donaties uit Nederland zijn er in de zomer van 2022 kleine bakkerijtjes in andere dorpen in de regio geopend of geholpen met bakkerijapparatuur. In één van de dorpen is dit een project van de lokale kerk. Hier wonen veel vluchtelingen uit de bezette regio’s en de kerk helpt actief mee met hulpverlening én het opbouwen van een nieuw leven qua huisvesting en werk.

‘Bake4Ukraine’ ondersteunt ook de regionale distributie van humanitaire hulp die via Nederland in Oekraïne aankomt. Dit gaat om transport van voedsel, maar ook ziekenhuisbedden en andere medisch hulpmiddelen en schoolmeubilair voor beschadigde scholen. Familie Vasylenko trekt met regelmaat samen met de jeugd van Grace church in Brovary de net bevrijde gebieden. En bezoekt kerken vlakbij de frontlinie. Hier wordt er praktisch en geestelijk ondersteuning geboden door het helpen afbreken van kapotgeschoten kerkgebouwen, brengen van generators en rocket stoves, het houden van evangelisatie bijeenkomsten en uitdelen van christelijke literatuur, zoals Nieuwe Testamenten, kinderbijbels en Johannes evangeliën.

‘Bake4Ukraine’ is een uit de nood geboren project van charity organization ‘Perspectiva.21.3’, waar Andrey en Arenda oprichters van zijn.
Het is de bedoeling om tot Pasen 2023 DV ‘Bake4Ukraine’ z’n humanitaire missie te laten uitvoeren op de schaal die nu nodig is; de winter en het vroege voorjaar door. Op de langere termijn wil zij zich weer primair focussen op de inclusie van mensen met een verstandelijke beperking. Zij kunnen (werk)ervaring opdoen in de bakkerij en het restaurant. Scholing en training krijgen op het dagactiviteiten centrum en in de toekomst deel uitmaken van het begeleid wonen project. Deze doelgroep hoort nu door de oorlog bij de meest kwetsbare Oekraïners, omdat er nagenoeg geen budgetten van de overheid beschikbaar zijn. Bijna alle fondsen gaan naar het leger. En daarom zien we het als onze verantwoordelijkheid ons werk wat we al ruim 13 jaar doen voort te zetten. Met daarnaast zeker ook aandacht voor de humanitaire missie ‘Bake4Ukraine’; zij het op minder grote schaal en een ander formaat dan we nu doen.

Ik help mee