Zij kunnen wél naar het dagopvangcentrum. Andere kinderen nog niet!

Deze kinderen uit Armenië zijn blij omdat ze naar het dagopvangcentrum van de kerk kunnen gaan. Een plek waar zij warmte en liefde ervaren. En waar ze een voedzame maaltijd krijgen en worden geholpen met hun huiswerk. Zo kunnen zij werken aan hun toekomst.
In Armenië zijn echter veel kinderen die deze basisbehoeften nog niet krijgen.

De dagopvang: een tweede thuis!

Helpt u mee? Voor € 24,- zorgt u ervoor dat een kind deze winter twee maanden naar het dagopvangcentrum kan