De kerk in Moldavië: een bron van warmte in de winter!

Een lichtend licht: zo mogen we pastor John wel noemen. In een dorp in Moldavië heeft hij, samen met zijn vrouw, in de kerk een dagopvang opgezet. Arme en verwaarloosde kinderen zijn hier elke dag welkom voor een warme maaltijd, ze worden geholpen bij hun huiswerk en krijgen liefde, warmte en aandacht. Ze horen – vaak voor het eerst – verhalen uit de Bijbel en over God, Die voor hen wil zorgen.

In dit kleine dorp in Moldavië verspreidt pastor John, samen met zijn gemeenteleden, een helder licht. Zo is de dagopvang in de kerk letterlijk en figuurlijk een bron van warmte in de koude winter.

Helpt u de warmte in de koude winter te verspreiden?

Pastor John is een van de vele predikanten die een dagopvang hebben opgezet. Honderden kinderen in Moldavië, Oekraïne en Armenië hopen deze winter naar een dagopvang te kunnen komen. Een plek waar het warm is en waar ze een warme maaltijd krijgen.
Helpt u een predikant, samen met zijn gemeente, om een lichtend licht en een bron van warmte te zijn in deze winter?
Houd in uw gemeente een collecte voor de wintercampagne!

Informatie voor de gemeenteleden

Om uw gemeenteleden goed te informeren over het doel van de collecte, kunt u kopij voor het kerkblad en een korte presentatie downloaden.

Ook kunt u winterboekjes aanvragen om uit te delen aan gemeenteleden. Stuur een mail met het gewenste aantal naar Wilma van Maanen en u heeft de boekjes met een paar dagen in huis.

Steun pastor John
Met € 420 kan pastor John deze winter zeven kinderen vijf maanden lang helpen met een warme maaltijd en onderwijs.

Kopij voor kerkblad

Korte presentatie