“We zijn God dankbaar dat Hij ons geroepen heeft om een dagopvang voor deze kinderen te starten. We willen hen leren hoe ze problemen kunnen oplossen, en vertellen hen over het Woord van God.” Z’n gezicht straalt van liefde en blijdschap als ds. Vahe Simonjan uit Armenië ons dit vertelt.

Hulp is in de koude wintermaanden van cruciaal belang

Hij werd geroepen om in de stad Stepanawan te dienen. Samen met zijn vrouw en vrijwilligers uit de kerk helpen ze kinderen die uit een arme en kwetsbare thuissituatie komen. Dagelijks krijgen de kinderen in de dagopvang een warme maaltijd en worden ze geholpen bij hun huiswerk. Ook probeert de kerk contact te leggen met de ouders en hen te ondersteunen in de opvoeding.

De hulp die ds. Simonjan en veel andere kerken aan deze kinderen geven, is van cruciaal belang, niet in het minst in de koude wintermaanden die Armenië kent.

Wilt u de kerken in Armenië helpen?

We doen een hartelijk beroep op u om in uw gemeente een collecte te houden voor de wintercampagne. Om uw gemeenteleden goed te informeren over het doel van de collecte, kunt u kopij voor het kerkblad en een korte presentatie downloaden.
Ook kunt u winterboekjes aanvragen om uit te delen aan gemeenteleden. Stuur een mail met het gewenste aantal naar onze receptie en u heeft de boekjes met een paar dagen in huis. We zijn te bereiken via: info@komoverenhelp.nl of 033 – 246 32 08.

Steun pastor Vahe Simonjan
Met € 420 kan pastor Vahe Simonjan deze winter zeven kinderen vijf maanden lang helpen met een warme maaltijd en onderwijs.

De roeping van dominee Ashot in Armenië

De rol van kerken in Armenië bij hun hulp voor kinderen is cruciaal. Het verhaal van ds. Simonjan.

Kopij voor kerkblad

Korte presentatie