Geroepen om te dienen. Dat is wat ons drijft.
Weet je je hierdoor aangesproken en wil je je expertise inzetten voor kwetsbare kinderen en gezinnen?
In verband met het periodiek aftreden van enkele bestuursleden zijn wij op zoek naar

Twee bestuursleden m/v

Functie

Het bestuur is verantwoordelijk voor het bepalen van het beleid én het toezicht houden op de uitvoering ervan. De voorbereiding en uitvoering van het beleid vindt plaats op kantoor onder leiding van hoofd programma’s/directeur. Het bestuur bestaat uit vrijwilligers en vergadert ongeveer vier keer per jaar. Daarnaast fungeert elk bestuurslid in één of meerdere bestuurscommissies.

Specifieke expertise

Wij zoeken bestuurders die expertise hebben op een van de volgende beleidsgebieden

  • Ontwikkelingswerk en diaconaat
  • Communicatie en fondsenwerving
  • Ondernemerschap

Algemene expertise

Wij zoeken kandidaten:

  • die oog hebben voor mensen in nood en zich betrokken voelen bij mensen in de landen waar wij werken, zoals Moldavië en Armenië;
  • die minimaal HBO werk- en denkniveau hebben;
  • die bestuurlijke ervaring hebben;
  • die bereid zijn om werkbezoeken naar onze projectlanden af te leggen;
  • die belijdend lid zijn van een kerk van gereformeerd belijden;
  • die gevoel hebben voor interkerkelijke verhoudingen;
  • die de Engelse taal beheersen.

Gezien de samenstelling van het bestuur gaat de voorkeur uit naar minimaal één vrouw.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt je contact opnemen met voorzitter Gerben van Heldoorn (06-55 89 86 72) of via gerben@heldoorn.net. Schriftelijke reacties inclusief cv ontvangen we graag uiterlijk 26 mei. Deze kun je sturen naar hoofd programma’s/directeur Rijk van Ginkel, rvanginkel@komoverenhelp.nl. De gesprekken zullen plaatsvinden op een avond in de week van 4 juni Deo volente op ons kantoor in Nijkerk.