Samenwerking en keurmerken

Kom over en help werkt graag samen, omdat we geloven dat je samen meer kunt bereiken dan alleen.

We zijn lid van Prisma. Prisma is een vereniging van christelijke ontwikkelingsorganisaties die armoedebestrijding als een gezamenlijke verantwoordelijkheid beschouwen. Ook participeren we binnen het Christelijk Platform Oost-Europa (CPOE). Het CPOE helpt om de opgedane ervaring en kennis te delen.

In de afgelopen jaren zijn we samenwerkingen aangegaan met diverse organisaties. Het gaat hierbij om het Linda Fonds en Vrienden van Zjitomir.