Onze mensen

De medewerkers van Kom over en help weten zich stuk voor stuk geroepen om te dienen. Dat uit zich in een gedreven en enthousiaste manier van werken, ieder op zijn eigen vakgebied en ieder met zijn of haar gaven en talenten. Aandacht voor ontwikkeling en vernieuwing vinden we belangrijk.
We zijn een kleine en informele organisatie, waarin de lijnen kort zijn. Daardoor kunnen we snel en efficiënt werken.

Onze medewerkers

Op ons kantoor in Nijkerk werken we met tien medewerkers en worden we omringd door tal van deskundige vrijwilligers.

Op de benedenverdieping is de werkkamer van onze directeur, Karst de Vries. Verder bevinden zich daar de afdeling Financiën, waar Evert Heger werkzaam is, en het secretariaat met de collega’s Meta Blankesteijn en Marijke Gorter.

Wanneer we de trap opgaan, komen we bij de afdeling Projecten. Hier werken Anthonet Baijense, Margreet van Beest en Maris Goudzwaard. Op de eerste verdieping bevindt zich ook de afdeling Communicatie en Fondsenwerving met Henk van Hierden, Corine de Jong, Wilma van Maanen en Laurens Sok. En last but not least is er de grote vergaderkamer, waar we met elkaar de weekopening hebben, eten, onze verjaardagen vieren, enzovoorts.

Onze vrijwilligers

Daarnaast werken er zowel op kantoor als in het gehele land tal van vrijwilligers. Het werk dat zij doen, varieert enorm: adreswijzigingen doorvoeren, illustraties maken voor ons magazine, artikelen schrijven, kleding inzamelen voor de verkoop, activiteiten organiseren, kaarten verkopen, kleding ophalen bij onze depots, giften inboeken, enzovoorts. Ze zijn voor ons van onschatbare waarde.

Ons bestuur

Onze bestuursleden zetten zich eveneens met hart en ziel in voor Kom over en help. Zij bepalen het beleid en zien toe op de uitvoering hiervan. De bestuursleden zijn:
G.J. Heldoorn MA, Woudenberg, voorzitter
Drs. J.M. Stam CPC, Veenendaal, secretaris
Drs. A.P. de Jong, Noordeloos, penningmeester
Ds. A. van Heteren, Urk
M.P. de Jong MSc LLM, Tull en ’t Waal
Dr. R. van Ginkel, Bodegraven
Dr. M.A. van den Berg, Zoetermeer