Onze mensen

De medewerkers van Kom over en help weten zich stuk voor stuk geroepen om te dienen. Dat uit zich in een gedreven en enthousiaste manier van werken, ieder op zijn eigen vakgebied en ieder met zijn of haar gaven en talenten. Aandacht voor ontwikkeling en vernieuwing vinden we belangrijk.

Onze medewerkers

Op ons kantoor in Nijkerk werken we met elf medewerkers en worden we omringd door tal van deskundige vrijwilligers.

De collega’s Meta Blankesteijn en Marijke Gorter zorgen voor een warm welkom op kantoor. Meta is secretaresse en Marijke vrijwilligerscoördinator. Op de benedenverdieping bevindt zich eveneens Evert Heger, onze controller. Als laatste ontmoet u Marianne van Strien, onze applicatiebeheerder.

Verder maken we kennis met de afdeling programma’s. Deze wordt “bemand” door Gerieke Barreveld, Manda Warnaar en Margreet van Beest.

Op de afdeling Communicatie en fondsenwerving ontmoeten we vier collega’s. Henk van Hierden is relatiemanager zakelijke markt, Corine de Jong afdelingshoofd en Wilma van Maanen en Laurens Sok medewerkers van de afdeling met elk hun eigen specialisaties op het gebied van databasemarketing, schrijven, online media, enzovoorts.

Naast de verschillende afdelingen hebben we de grote vergaderkamer, waar we met elkaar de weekopening hebben, eten, onze verjaardagen vieren, enzovoorts.

Zelfsturende teams

Sinds april 2018 is de organisatiestructuur aangepast. We werken met zelfsturende teams, waarbij veel aandacht is voor eigen verantwoordelijkheid.

Onze vrijwilligers

Daarnaast werken er zowel op kantoor als in het gehele land tal van vrijwilligers. Het werk dat zij doen, varieert enorm: adreswijzigingen doorvoeren, illustraties maken voor ons magazine, artikelen schrijven, kleding inzamelen voor de verkoop, activiteiten organiseren, kaarten verkopen, kleding ophalen bij onze depots, giften inboeken, enzovoorts. Ze zijn voor ons van onschatbare waarde.

Ons bestuur

Onze bestuursleden zetten zich eveneens met hart en ziel in voor Kom over en help. Zij bepalen het beleid en zien toe op de uitvoering hiervan. De bestuursleden zijn:
T.M. Holleman, Woudenberg, voorzitter
Dr. M.A. van den Berg, Zoetermeer
Drs. J.M. Stam CPC, Veenendaal, secretaris
Drs. A.P. de Jong, Noordeloos, penningmeester
M.P. de Jong MSc LLM, Tull en ’t Waal