Wie zijn we

Missie en visie
Geroepen om te dienen. Dat is wat ons drijft. Onze inspiratiebron daarvoor is de Bijbel, het Woord van God.

Onze mensen
De medewerkers van Kom over en help weten zich stuk voor stuk geroepen om te dienen.

Samenwerking en keurmerken
Kom over en help werkt graag samen, omdat we geloven dat je samen meer kunt bereiken dan alleen.

Geschiedenis
De ontstaansgeschiedenis van Kom over en help heeft alles te maken met het vroegere IJzeren Gordijn en het communisme.

ANBI-gegevens
Kom over en help is door de Belastingdienst aangemerkt als een algemeen nut beogende instelling (ANBI).

Vacatures
Vrijwilligers zijn voor ons van onschatbare waarde. Regelmatig zijn we op zoek naar deskundige vrijwilligers.

Keurmerken en gedragscodes
Kom over en help voldoet aan bepaalde eisen en is zo in het bezit van een aantal belangrijke keurmerken.