Werkwijze

Helpen ontwikkelen

In onze hulpverlening zijn we gericht op structurele ontwikkeling en verandering van het leven van mensen. Goede hulp uit zich in een aantal aspecten:

  1. Goede hulp zorgt ervoor dat mensen hun waardigheid blijven behouden. Ze leidt niet tot afhankelijkheid en een verlies van eigenwaarde.
  2. Goede hulp zorgt ervoor dat mensen zichzelf (leren) helpen, met andere woorden: ze versterkt de zelfredzaamheid van mensen.
  3. Goede hulp gaat niet aan nood voorbij. Noodhulp en materiële hulp geven we waar nodig.
  4. Goede hulp helpt morgen, en niet alleen vandaag. Ze is gericht op de lange termijn en doorbreekt de armoedespiraal.

Samenwerking met onze partners

Om structurele verandering te brengen in het leven van kwetsbare kinderen en gezinnen, werken we nauw samen met lokale Bijbelgetrouwe kerken en christelijke organisaties.

Dit doen we op basis van een gedeelde christelijke visie. Onze partners delen hartelijk de christelijke missie om de naaste te dienen in Jezus’ Naam. We gaan uit van gelijkwaardigheid en wederkerigheid.
Christelijke organisaties werken vaak samen met lokale kerken, of we stimuleren hen dat (meer) te doen. Het te voeren beleid van zowel onze partners als van onszelf is een voortdurend gesprekspunt. Samen hechten we veel waarde aan expertise, betrouwbaarheid en (financiële) transparantie.
Kom over en help leert veel van haar partners en is bereid om capaciteitsversterking en linking en learning te ondersteunen om partnerorganisaties verder te versterken. Wij ondersteunen onze partners bij hun beleidsbeïnvloeding, maatschappijopbouw en armoedebestrijding.