Oezbekistan op de (land)kaart

De republiek Oezbekistan is een land in Centraal-Azië. Het grenst aan Kazachstan, Kirgizië, Tadzjikistan, Afghanistan en Turkmenistan. In 1991 werd het land onafhankelijk van de Sovjet-Unie. In dat jaar werd Islom Karimov president, tot zijn dood in 2016. Zijn regeringsperiode werd gekenmerkt door hard optreden tegen oppositiepartijen en door schendingen van mensenrechten. De herverkiezingen verliepen niet eerlijk.

Na zijn dood werd Sjavkat Mirzijojev met 88,6% van de stemmen de tweede president van het land.

Godsdienst

Bijna 90% van de bevolking is moslim en bijna 10% behoort tot de Russisch-Orthodoxe Kerk. Voor Bijbelgetrouwe christenen is de situatie niet gemakkelijk. Hun bijeenkomsten worden verstoord en ze moeten vaak bij de politie komen om vragen te beantwoorden of voor hen onbekende documenten te ondertekenen.

Onder de nieuwe president zijn wetten veranderd en verscherpt en op belangrijke regeringsposten zijn nieuwe mensen gekomen.

Rechten van gehandicapten en minderheden

In Oezbekistan is het slecht gesteld met de zorg in de instituten en de rechten van gehandicapten en minderheden. Mensen verblijven in tehuizen in zeer slechte omstandigheden en er is weinig hulp in de vorm van medicijnen.

Toekomst

De situatie in Oezbekistan, zeker voor mensen die kwetsbaar zijn, ziet er niet rooskleurig uit. De overheid belemmert eerder maatschappelijke initiatieven dan dat zij deze bevordert.