Een verdeeld land

Oekraïne is het grootste land van Europa. Het is sinds 1991 een onafhankelijke staat. In West-Oekraïne spreekt men Oekraïens en is men over het algemeen pro-Europa. Het oosten van Oekraïne is sterk Russisch georiënteerd en daar wordt veelal Russisch gesproken. Door deze politieke verscheidenheid, ontevredenheid over corruptie, instabiliteit en het taalprobleem ontbreekt eenheid in het land. Dit heeft vanaf eind 2013 tot grote onrust geleid, vooral ook veroorzaakt doordat mensen in opstand komen tegen de enorme corruptie in het land. Inmiddels is het conflict uitgegroeid tot een slepende burgeroorlog waar ook andere landen in betrokken zijn. Ruim 1,5 miljoen mensen zijn vanuit het oorlogsgebied in Oost-Oekraïne gevlucht naar het westen. Zo’n 750.000 mensen zijn naar Rusland gegaan.

Corruptie en armoede

De wereldwijde economische recessie heeft eveneens hard toegeslagen in Oekraïne. De economische groei stagneert, omdat bedrijven minder willen investeren vanwege de oorlog. Een enorme inflatie is het gevolg, terwijl de inkomens gelijk blijven en velen ook hun werk kwijt zijn. Onder de bevolking zijn grote welvaartstegenstellingen.

De slepende oorlog draagt eraan bij dat veel mensen met (nog meer) problemen en armoede geconfronteerd worden, zowel in West- als in Oost-Oekraïne. De corruptie lijkt sinds het begin van de oorlog verder toe te nemen.

Kwetsbare kinderen

Door de hoge werkeloosheid vertrekken veel mensen naar het buitenland. Zij laten hun kinderen achter in een kindertehuis. Deze kinderen groeien op als sociale wezen. Wanneer ze vanwege hun leeftijd het kindertehuis moeten verlaten, komen ze vaak terecht in een spiraal van geweld, drugs en criminaliteit.

Kinderen met een beperking hebben eveneens een achterstand. Zoals in veel omliggende landen, heerst er ook in Oekraïne een taboe op het krijgen van een gehandicapt kind en worden deze kinderen gestigmatiseerd. De zorg voor deze kinderen is van een zeer laag niveau.

Toekomst

Door de oorlog in Oekraïne die voortduurt, is de toekomst erg onzeker. De werkloosheid stijgt meer en meer, het wonen op het platteland wordt steeds moeilijker door de slechte infrastructuur en faciliteiten. De toekomst voor de mensen in Oekraïne lijkt weinig lichtpunten te bevatten.

Kom meer te weten over het land Oezbekistan
De republiek Oezbekistan is een land in Centraal-Azië.