Georgië op de (land)kaart

Een grensland, zo kun je Georgië noemen. Het land grenst maar liefst aan vier andere landen: Rusland, Turkije, Armenië en Azerbeidzjan en daarnaast ligt het aan de Zwarte Zee. Gezien deze locatie is het niet vreemd dat het land keer op keer bij conflicten betrokken is. Ook nu is de relatie met de buurlanden in veel gevallen gespannen. Het land ligt voor een klein gedeelte in Europa en voor het overige deel in Azië. Georgië telt zo’n 4,9 miljoen inwoners.

Kwetsbare kinderen

Kinderen met een handicap vormen een kwetsbare groep in Georgië. Zij worden sterk gestigmatiseerd. Jarenlang werden deze kinderen, maar ook veel kinderen uit arme gezinnen, ondergebracht in kindertehuizen. In de afgelopen jaren is de kindzorg gereorganiseerd: steeds meer tehuizen zijn gesloten en veel kinderen zijn geïntegreerd in een gezinsverband. Dat is een positieve ontwikkeling. Het opzetten van goede alternatieve zorg (pleegzorg, opvangcentra, enzovoorts) blijkt ook in Georgië een grote uitdaging.

Al jaren leven als een vluchteling

Georgië heeft sociaaleconomisch erg geleden onder de oorlog met Rusland, in de regio Zuid-Ossetië (2008). Er zijn nog steeds vluchtelingen die in erbarmelijke situaties leven en die niet weten wat ze de volgende dag moeten eten. De politieke situatie in Georgië wordt rustiger en stabieler, de situatie in de grensgebieden is echter nog steeds licht ontvlambaar.

Werken in het buitenland

Er is veel werkloosheid in Georgië, nog meer dan de officiële statistieken aangeven. Hierdoor vertrekken veel Georgiërs naar het buitenland. Het gevolg hiervan is dat er veel gebroken gezinnen zijn.

Toekomst

Er zijn positieve ontwikkelingen als het gaat over de kindzorg. Ook de Georgische economie trekt al jarenlang aan. Toch profiteren de meest kwetsbare groepen van de samenleving daar niet van. Daar ligt een belangrijk aandachtspunt voor de leiders en bevolking van dit land.

Kom meer te weten over het land Moldavië
Moldavië is een klein, christelijk land dat tussen Oekraïne en Roemenië ligt.