Bulgarije op de (land)kaart

Bulgarije heeft circa 7,5 miljoen inwoners en behoort tot de armste lidstaten van de Europese Unie. In 1989 werd het land na een jarenlang communistisch regime een democratische meerpartijenstaat en in 2007 is het toegetreden tot de EU. Het land is nog volop in transitie en heeft ernstige problemen met corruptie. De voortdurende wisseling van de wacht in de Bulgaarse politiek heeft geleid tot een gebrek aan vastberadenheid en daadkracht, waardoor de gewenste juridische hervormingen om corruptie te voorkomen, zijn uitgebleven.

Roma en vluchtelingen

Naar schatting behoort 8 tot 10% van de Bulgaarse bevolking tot de Roma. Bulgarije is in Europa het land met het hoogste percentage Roma. Uitsluiting en discriminatie van de Roma is een groot probleem in Bulgarije. De Roma in de Roma-wijken hebben veelal geen toegang tot basisvoorzieningen als gezondheidszorg, kwaliteitsonderwijs en openbaar vervoer. Naar schatting zijn 60 tot 70% van de kinderen in tehuizen van Roma-afkomst.

In de achterliggende jaren zijn meer dan 18.000 vluchtelingen vanuit Turkije naar Bulgarije getrokken om daar asiel aan te vragen. Het gaat vooral om mensen die de Syrische burgeroorlog zijn ontvlucht. Bulgarije is hier echter niet op voorbereid en de opvang is deplorabel. De toestroom van vluchtelingen heeft ook allerlei nationalistische gevoelens opgeroepen, wat het niet rustiger maakt in het land.

Sluiting kindertehuizen

In 2009 is de ‘hervorming van de kindzorg’ aangemerkt als een van de prioriteiten van de Bulgaarse overheid. In februari 2010 heeft de ministerraad een hervormingsstrategie geaccepteerd, met als doel alle kindertehuizen binnen vijftien jaar te sluiten. In 2014 is gestart met de implementatie van dit nieuwe beleid. De sluiting van de grote kindertehuizen is een positieve ontwikkeling. De verandering naar alternatieve zorg en kleinschalige opvang verloopt echter moeizaam. In sommige nieuwe tehuizen is de zorg goed, maar er zijn grote (kwaliteits)verschillen tussen de tehuizen.

Toekomst

Hoewel Bulgarije het armste land van de EU is, doet het land het economisch goed. Ook is er het laatste jaar vooruitgang geboekt op het terrein van kind- en pleegzorg. In grote steden als Sofia en Varna zijn de verbeteringen zichtbaar, maar het platteland blijft sterk achter en mensen trekken daar weg. Voor de bestrijding van corruptie, de opbouw van de economie en de rechtstaat is nog een lange weg te gaan.

Kom meer te weten over het land Georgië
Het land grenst aan vier andere landen: Rusland, Turkije, Armenië en Azerbeidzjan.