Armenië op de (land)kaart

In 301 na Christus is Armenië het eerste land ter wereld dat het christendom aanneemt als staatsreligie. Armenië is ook een van de oudste landen ter wereld. Geografisch ligt het land in Azië, maar Armeniërs beschouwen zichzelf als Europeanen. Armenië wordt ingesloten door buurlanden Azerbeidzjan, Georgië, Turkije en Iran en heeft zelf geen toegang tot een zee. De grenzen met Turkije en Azerbeidzjan zijn gesloten vanwege het voortdurende conflict om de regio Nagorno-Karabach en er is voortdurend oorlogsdreiging. Sinds 2001 is Armenië lid van de Raad van Europa. Armenië heeft circa 3 miljoen inwoners, de hoofdstad is Jerevan.

Een land met diepe sporen

De zware aardbeving (1988) en de oorlog met Azerbeidzjan (1991) over Nagorno-Karabach hebben diepe sporen achtergelaten in de Armeense samenleving. Velen zijn door (de nasleep van) deze gebeurtenissen niet in staat geweest een redelijk bestaan op te bouwen. In de jaren negentig is meer dan een kwart van de totale bevolking uit het land geëmigreerd als gevolg van de economische situatie. Ook zijn tal van mensen door de oorlog gevlucht. Zij wonen nu in de verlaten en kapotgeschoten dorpen van Nagorno-Karabach. Inmiddels zijn de afgelopen periode ook veel Armeense vluchtelingen naar Armenië gevlucht vanuit Syrië. Deze Armenen waren naar Syrië gevlucht tijdens de Armeense genocide rond 1915.

Weinig oog voor kinderen met een beperking

Zorg voor kinderen met een beperking wordt vooral vormgegeven in (staats)tehuizen. Vormen van alternatieve zorg, zoals dagopvang voor kinderen en pleegzorg, zijn nauwelijks ontwikkeld. Ook is er onvoldoende ondersteuning voor ouders van kinderen met een beperking.

Toekomst

Door de stagnatie van de Russische economie is ook de Armeense economie verder achteruitgegaan. De werkloosheid is verder toegenomen. Ook politiek blijft het onrustig in Armenië. In 2016 waren er protesten tegen de president, maar hij weigerde af te treden. De spanning in de grensgebieden zorgt voor een instabiele situatie. Al met al heeft Armenië te kampen met hardnekkige economische malaise en met armoede.

Kom meer te weten over het land Georgië
Het land grenst aan vier andere landen: Rusland, Turkije, Armenië en Azerbeidzjan.