Een turbulente geschiedenis

Albanië kent een turbulente geschiedenis en behoort binnen Europa tot de landen met een lage levensstandaard. Tijdens het communistische regime (1944-1991) was het land geheel geïsoleerd van de omliggende landen. In 1967 werd Albanië officieel tot atheïstische staat uitgeroepen. Tot 1990 waren alle moskeeën en kerken gesloten. Gelovigen werden tijdens het regime van Enver Hoxha zwaar vervolgd.

In de achterliggende jaren is Albanië gegroeid naar de volwassenheid. Maar dat gaat uiterst moeizaam. Er heerst armoede, werkloosheid en er is beperkte toegang tot de gezondheidszorg.

In een minderheidspositie

In Albanië wonen bijna drie miljoen mensen, vooral gecentreerd in de grote steden. Veel mensen trekken naar de steden toe, aangetrokken door de werkgelegenheid en welvaart die zich concentreert in de stedelijke gebieden. Er zijn drie groepen in Albanië die in een minderheidspositie verkeren: de Roma, kinderen en volwassenen met een handicap, en mensen in (migranten uit) het afgelegen noorden. Onder de Roma is het analfabetisme na de val van het communisme sterk toegenomen. Veel kinderen gaan niet naar school.

Voor kinderen met een beperking is maar nauwelijks zorg. Er heerst een taboe op het krijgen van deze kinderen, en ze leven vaak in gezinnen waar extreme armoede is. De overheid doet nauwelijks iets voor hen.

Politieke omwenteling

De Albanese regering heeft grondige hervormingen doorgevoerd. Iedereen moet nu betalen voor elektriciteit, belastingen en dergelijke. Veel families zijn hierdoor in financiële problemen gekomen. Toegang tot medische zorg blijft een probleem, vooral voor kinderen met een beperking.

Sinds 24 juni 2014 is Albanië kandidaat-lidstaat van de Europese Unie, nadat het al in 2009 die status had aangevraagd.

Toekomst

Hoewel grote delen van het land, met name in het noorden, straatarm en minder ontwikkeld zijn, is Albanië sterk veranderd. Er is vrijheid. “Als je wilt demonstreren in Tirana, dan kan dat”, zegt Ilia Dishnica van onze partnerorganisatie. Ook ziet hij steeds meer bereidheid van de regering om samen te werken. “We proberen ze mee te krijgen met onze voorstellen. Als je eerlijk en integer bent, weet je het vertrouwen te winnen, ook dat van de lokale overheden, zodat ook zij bereid zijn te investeren.”

Kom meer te weten over het land Armenië
Armenië is één van de oudste landen ter wereld.