Navigatie overslaan MENU

Bestuurslid

In verband met het verstrijken van de maximale bestuurstermijn van een bestuurslid zijn wij op zoek naar een

Bestuurslid

 

Doel van de functie

Het bestuur is verantwoordelijk voor het bepalen van het beleid én het toezicht houden op de uitvoering ervan. De voorbereiding en uitvoering van het beleid vindt plaats op kantoor onder leiding van de directeur. Het bestuur bestaat uit vrijwilligers en vergadert ongeveer vier keer per jaar. Daarnaast fungeert elk bestuurslid in één of meerdere adviescommissies.

Specifieke expertise

Wij zoeken een bestuurder die expertise heeft op het beleidsgebied onderwijs of  financiën.

Algemene expertise

Wij zoeken een kandidaat:

  • die instemt met de missie en visie van Kom over en help;
  • die oog heeft voor mensen in kwetsbare omstandigheden en zich betrokken voelt bij mensen in de landen waar wij werken;
  • die minimaal HBO werk- en denkniveau heeft;
  • die bestuurlijke ervaring heeft;
  • die bereid is om werkbezoeken naar onze projectlanden af te leggen (maximaal eenmaal per jaar);
  • die belijdend lid is van een kerk van gereformeerd belijden. Gezien de samenstelling van het bestuur gaat de voorkeur uit naar een kandidaat vanuit de Gereformeerde Gemeenten of Christelijke Gereformeerde Kerken;
  • die gevoel heeft voor interkerkelijke verhoudingen;
  • die de Engelse taal beheerst.

Meer informatie

Voor meer informatie kun je contact opnemen met de voorzitter van het bestuur Marc Holleman (06-212 686 45 / mholleman@komoverenhelp.nl) of met de directeur Gerben Heldoorn (06-558 986 72 / gheldoorn@komoverenhelp.nl).

Je schriftelijke reactie (inclusief CV) ontvangen we graag uiterlijk 30 oktober 2021. Deze kun je sturen naar de secretaris van het bestuur Jan Marc Stam (jstam@komoverenhelp.nl).

De gesprekken zullen plaatsvinden D.V. donderdagavond 11 november 2021 op het kantoor in Nijkerk.