Resultaten

Jaarverslag 2018

Een hoogtepunt in 2018 was de partnermeeting met twintig vertegenwoordigers uit Albanië, Oekraïne, Moldavië, Armenië en Georgië. Deze werd voor het eerst in Nederland gehouden. We hebben nagedacht hoe de kwaliteit van hulpverlening verbeterd kan worden en hoe onze partnerorganisaties eigen, lokale fondsen kunnen werven. Dit meldt de organisatie tijdens het uitkomen van het jaarverslag.

Het ontwikkelen van eigen lokale fondsenwerving is een uitdaging voor de partnerorganisaties. De gedachte leeft nog sterk dat overheden, kerken en burgers geen mogelijkheden hebben om bij te dragen. Niettemin heeft een aantal partners al enkele positieve ervaringen opgedaan.

In 2019 zal de ontwikkeling van onze partnerorganisaties op dit punt een belangrijk onderdeel zijn, evenals kennisontwikkeling en projectplanning.

Er zijn zeven nieuwe projecten voor werk en inkomen gestart om gezinnen in hun eigen levensonderhoud te voorzien. Zo zijn in Armenië, Georgië, Moldavië en Oekraïne microkredieten of leningen verschaft aan mensen die bekwaam zijn een eigen bedrijf te starten of uit te breiden.

De inkomsten zijn in 2018 wat gedaald ten opzichte van het jaar 2017. Ondanks dat zijn de geplande bestedingen binnen de programma’s volledig uitgevoerd.

Jaarverslag 2018

Download het jaarverslag 2018

Oude jaarverslagen

Jaarverslagen van voorgaande jaren kunt u eveneens downloaden.

Jaarverslag 2017

Download het jaarverslag 2017

Jaarverslag 2016

Download het jaarverslag 2016

Jaarverslag 2015

Download het jaarverslag 2015
.

Jaarverslag 2014

Download het jaarverslag 2014
.

Jaarverslag 2018
Download het jaarverslag 2018 (bladerversie)