De projecten van het Linda Fonds

Sinds 1 januari 2018 heeft Kom over en help het Linda Fonds, en daarmee ook de projecten in Oekraïne, overgenomen. Hieronder vindt u een korte beschrijving van deze projecten.

 • Een centrum voor jongeren
  Zodra jongeren achttien jaar zijn geworden, stopt de steun van staatskindertehuizen in Oekraïne. In sommige tehuizen ligt deze grens zelfs op zestien jaar. De jongeren zijn te oud voor pleeggezinnen en moeten het van de ene op de andere dag zelf maar uitzoeken. Het gevolg is vaak dat ze alsnog op straat eindigen en in het criminele circuit belanden. Om dit te voorkomen worden er jongeren opgevangen en worden ze voorbereid op een leven in de maatschappij.
 • Een opvangcentrum voor daklozen
  Alcoholisten en zwervers op straat leiden meestal geen gezond leven. Regelmatig zien we de akelige gevolgen van aftakeling als mensen zich te buiten gaan aan drank en drugs. In dit centrum worden deze mensen opgevangen en geholpen om een nieuw leven op te bouwen.
 • Een opvangcentrum voor ongehuwde moeders
  In dit huis worden zwangere vrouwen opgevangen die niet voor hun eigen kind kunnen zorgen. Samen met de moeder zal gezocht worden naar de beste toekomst voor het kind. Ze worden gecoacht bij het vinden van een verblijfplaats, sociale voorzieningen en een kerkelijke gemeente.
 • Pleeggezinnen
  De problematiek rondom pleegkinderen is groot in Oekraïne. Pleegouders zijn belangrijk. In een opvang kunnen deze kinderen met hun pleegouders wonen. Ze krijgen hier een goede voorbereiding op het leven in de maatschappij.
 • Een opvangcentrum voor mensen met een beperking
  Mensen met een beperking hebben het zwaar in Oekraïne. In dit centrum krijgen ze de zorg die nodig is.
 • Zomerkampen
  Schoolkinderen in Oekraïne hebben drie maanden zomervakantie. Voor veel gezinnen zijn deze zomerkampen niet te betalen. Zeker niet voor kinderen die uit kwetsbare gezinnen komen. Daarom worden deze kinderen hiervoor uitgenodigd. Ze hebben hier de tijd van hun leven!

Hieronder vindt u een aantal mooie foto's van de diverse projecten in Oekraïne.