Persoonlijke contacten en gesprekken brengen verandering teweeg

Projectnummer: 80064

Is ontwikkelingswerk eigenlijk wel zinvol? Het lijkt soms wel op dweilen met de kraan open.

Individueel niveau

Inderdaad is ontwikkelingswerk is vaak een kwestie van een lange adem. Op individueel niveau is hulp echter wel degelijk waardevol. We zien dat het leven van kinderen en gezinnen een keer ten goede neemt.

Dat neemt niet weg dat we hulp altijd kunnen verbeteren. Met ons programma Maatschappijopbouw richten we ons op de ontwikkeling van partners en hun omgeving om de kwaliteit, efficiëntie en impact van de verschillende projecten te optimaliseren.

Meten en verbeteren

Een voorbeeld daarvan zijn de gaarkeukens in bijvoorbeeld Armenië en Georgië, waar kwetsbare en hulpbehoevende mensen komen. Samen met onze partnerorganisaties denken we na wat de impact is in het leven van deze mensen. We kijken naar wat we doen, maar ook naar wat we daarmee bereiken. We ontwikkelen met elkaar een scorekaart om resultaten te kunnen meten op het gebied van voeding, gezondheid, thuissituatie, socialisatie en integratie, psychische en geestelijke ontwikkeling. En we gaan proberen dit in kaart te brengen. Om aan de hand daarvan deze projecten te verbeteren.

Op zoek naar het goud in ieder mens

De passie waarmee veel partners spreken over de mensen met wie zij werken, laat zien dat persoonlijke contacten en gesprekken een verandering voor het leven teweeg kunnen brengen. “We moeten op zoek naar het ‘goud’ in ieder mens”, zei een van hen vol passie en overtuiging.