Dagopvang voor (t)huisloze kinderen

Projectnummer: 41100

Kinderen die ouders hebben, maar die niet voor hen (kunnen) zorgen. We komen ze veel tegen in de landen waar we werken. Sociale wezen, worden ze ook wel genoemd. De dagopvang is voor deze verwaarloosde kinderen een waardevol thuis.

Je zou het maar zijn…

Je zou het maar zijn: een sociale wees. Je bent kind, maar er is geen volwassene die naar je omkijkt. Terwijl je ouders, of een van beiden, wel in leven zijn. Je ouders zijn verslaafd, zitten in de gevangenis of zijn simpelweg niet in je geïnteresseerd. Logisch dat je liever op straat rondzwerft dan dat je ‘thuis’ bent.

Oekraïne kent veel sociale wezen. De omstandigheden waarin zij leven zijn zeer zorgelijk. De kinderen zijn aan hun lot overgelaten en gaan vaak niet naar school. Medische zorg is moeilijk beschikbaar voor hen. Een veilig thuis hebben ze niet. Liefde en aandacht krijgen ze niet. Je zou maar een sociale wees zijn…

De vicieuze cirkel doorbreken

Tijdige hulp voor deze kinderen is van het grootste belang. In samenwerking met de lokale kerken heeft onze partnerorganisatie, Light of the Resurrection, op diverse plaatsen een dagopavng geopend. (T)huisloze kinderen kunnen hier na schooltijd terecht. Ze krijgen een gezonde, warme maaltijd en worden geholpen bij het maken van hun huiswerk. Ook leren de kinderen sociale vaardigheden en krijgen ze Bijbelles. Er is ook oog voor de ouders. Zij krijgen begeleiding hoe zij goed voor hun kinderen en voor zichzelf kunnen zorgen.

Zo wordt de vicieuze cirkel van armoede doorbroken. Verwaarloosde kinderen krijgen een betere start in het leven en hun ouders een kans op een toekomst.

Je zou Maxim maar zijn…

Je zou Maxim maar zijn: een sociale wees. Hij is kind, maar er is geen volwassene die naar hem omkijkt. Terwijl zijn moeder wel in leven is. Zijn vader misschien ook wel, die kent hij niet. Zijn moeder, Lida, is verslaafd aan alcohol en niet in Maxim geïnteresseerd. Maxim zwerft liever op straat rond, dan dat hij ‘thuis’ is.

Het ‘huis’ van zijn moeder is een bouwval. Het is er koud en het stinkt naar alcohol, rook en vocht. Lida heeft het ‘te druk’ om voor Maxim te zorgen. Hij lijdt honger en kou. Niemand kijkt naar hem om. Totdat… er bezoek komt vanuit de kerk. Nu gaat Maxim drie keer per week naar de dagopvang. Hij krijgt daar, naast een gezonde maaltijd, ook liefde en aandacht. De kerkelijke gemeente heeft geld ingezameld om een ander huisje voor Lida en Maxim te kopen. Daarnaast krijgt Lida hulp om van haar verslaving af te komen en bij de opvoeding van Maxim.

Geef meer kinderen liefde en aandacht
Het verhaal van Maxim staat niet op zich. Veel kinderen hebben eenzelfde levensverhaal. We willen graag meer kinderen een betere start in het leven geven. Want geen enkel kind mag opgroeien zonder liefde en aandacht.