Een startkapitaal voor ondernemende boeren in Albanië

Projectnummer: 51100


Pruimen uit Tropoja. Ooit van gehoord? Vast niet… Terwijl pruimen uit Tropoja vroeger beroemd waren. En helaas staat de teloorgang van de pruimen niet op zich. Tropoja is een zeer afgelegen gebied in het noorden van Albanië. Er heerst grote armoede. Dat is niet vreemd. Door de afgelegen ligging zijn er weinig mogelijkheden voor de inwoners om zich te ontwikkelen. Tel daarbij op een zeer laag inkomen, gebrek aan onderwijs en een lakse regering. Maar, de boeren hebben een schat aan kennis over het kweken van plaatselijke producten. Met wat financiële hulp kunnen boeren hun eigen armoede én de armoede in hun omgeving verlichten.

Een nieuwe kans voor Tropoja’s pruim…

Naast kennis hebben de plaatselijke boeren ook grond. Grond om kassen op te bouwen of kippen op te houden bijvoorbeeld. Een goede mogelijkheid om in hun levensonderhoud te voorzien. Onze partnerorganisatie voorziet 280 boeren drie jaar lang van een startkapitaal. Deze ondernemende gezinnen krijgen een training op het gebied van landbouwtechnieken,  budgettering en marketing, zodat zij na drie jaar zelfstandig hun bedrijfje kunnen voortzetten.

Maar de impact is groter! Wij helpen de boeren om zich te organiseren en hen ondersteunen bij het gezamenlijk op de markt brengen van hun producten, zodat de boeren een positieve bijdrage leveren aan de hele gemeenschap. Daarnaast helpen de gezinnen andere arme gezinnen in hun omgeving door een deel van de opbrengst te doneren. Hiermee worden nog eens 355 gezinnen indirect geholpen.
Een nieuwe kans voor Tropoja’s pruim…

Een nieuwe kans dánkzij Tropoja’s pruim…

“Groenten te koop!” Arlind staat op de markt om zijn zelf geteelde oogst aan de man te brengen. Hij is er maar wát trots op. Aan het einde van de dag gaat hij naar huis, blij en dankbaar met de opbrengst. Thuis wachten zijn vrouw en zoontje op hem, maar ook zijn invalide vader, zijn moeder en broer. Gelukkig kan Arlind nu in hun levensonderhoud voorzien. Dat is niet altijd zo geweest…

Arlind heeft geprobeerd een leven op te bouwen in Tropoja. Dat lukte niet, ondanks zijn kennis en ervaring op het gebied van landbouw. Hij was afhankelijk van de plaatselijke kerk, die hem en zijn gezin voorzag van voedsel en kleding.

Nog elke dag is Arlind God dankbaar dat hij de mogelijkheid kreeg om een kas te bouwen. Het hele gezin werkt mee en met elkaar verbouwen ze voldoende groenten voor zichzelf. Bovendien kan Arlind keer op keer naar de markt om zijn producten te verkopen. Een mooi voorbeeld van zelfvoorzienend levensonderhoud in Tropoja.

In dit project werkt Kom over en help samen met Dorcas.

Lees het artikel wat destijds verscheen in het Reformatorisch Dagblad
Hoop brengen met kassen, kippen en pruimenbomen