Het gesprek aangaan met (lokale) overheden

Projectnummer: 61100

Ontwikkelingswerk in een land waar de overheid corrupt is: is dat wel zinvol? Moet uiteindelijk de overheid niet de verantwoordelijkheid voor haar inwoners nemen? Wij zeggen volmondig ja. En daar werken we ook aan met ons programma ‘Beleidsbeïnvloeding’.

Corruptie en een slecht functionerende rechtstaat

In de landen waar wij werken, zoals Moldavië, Albanië en Georgië, zijn kinderen met een beperking, arme gezinnen en eenzame ouderen aangewezen op de sociale zorg van de overheid. De nationale en lokale overheden schieten echter schromelijk tekort in deze taak. Ze hebben hoegenaamd geen aandacht voor de kwetsbaren in de samenleving. Daarbij is de corruptie groot, en functioneert de rechtstaat volstrekt onvoldoende.

Contacten met lokale overheden

Toch kan en zal het maatschappelijk middenveld de katalysator moeten zijn voor verandering. Daarom stimuleren we onze partnerorganisaties contact met de overheden te zoeken. Het is van groot belang dat de overheid eigenaar wordt van de problemen in de sociale zorg. Dat vraagt kleine stappen: vertrouwen opbouwen, bewustwording stimuleren en op lokaal niveau kleine bijdragen te vragen voor hulpverleningsprojecten.

Bezoeken van instituten

Daarnaast bezoeken we regelmatig met bijvoorbeeld Europarlementariër Bas Belder instituten voor kinderopvang en proberen we samen met onze partnerorganisaties de lokale overheden te wijzen op hun zorgtaak. Verder probeert Belder via de Europese Commissie in Brussel meer geld specifiek te bestemmen voor de problemen in de kinder- en jeugdzorg.

Kleine stappen vooruit

Beleidsbeïnvloeding is een langdurig en soms weerbarstig traject. Niettemin zien we op lokaal niveau dat er kleine stappen vooruit worden gezet!

Lees het verslag van Europarlementariër Bas Belder tijdens zijn bezoek in Bulgarije
Echte verandering bij Bulgaarse kindertehuizen blijft uit