Steun de vergeten mensen in Oezbekistan

Projectnummer: 02000

“Elke dag kan de laatste voor ons zijn, daarom koesteren we elk moment.” Dat schrijft broeder T.* vanuit Oezbekistan. Het werk in dit land wordt steeds moeilijker.

Huiszoekingen politie geven spanning en angst

In Oezbekistan veranderen wetten, met negatieve gevolgen voor christenen. Op de meest onverwachte momenten komt de politie bij gelovigen thuis om alles in het huis te doorzoeken, tot computerbestanden aan toe. Dit geeft spanning en angst.

Ook is het slecht gesteld met de zorg in de instituten en met de rechten van gehandicapten en minderheden. Mensen verblijven in tehuizen in zeer slechte omstandigheden en er is weinig hulp in de vorm van medicijnen. De overheid belemmert eerder maatschappelijke initiatieven dan dat zij deze bevordert.

Broeder T. doet veel goed werk

Voor broeder T. en zijn mensen, met wie wij samenwerken, wordt het steeds moeilijker om hulp te verlenen. “Maar”, schrijft hij, “we blíjven vertrouwen op God, en doen wat in ons vermogen ligt. We leren om bij de dag te leven.”

Onze partners in Oezbekistan doen veel goed werk onder mensen naar wie nauwelijks iemand omkijkt:

  • Ze geven een voedselpakket aan de allerarmste gezinnen, zoals leprapatiënten.
  • Mensen met een beperking die hun dagen slijten in staatstehuizen, krijgen bezoek.
  • Voor gezinnen en kinderen organiseren ze geheime Bijbelkampen.
  • Dove mensen worden ondersteund met middelen, zoals een naaimachine, om zelf geld te verdienen.
  • Ze bezoeken in het geheim kleine huisgemeenten om de ‘verslagen harten’ te bemoedigen.

*Vanuit veiligheidsoverwegingen kunnen we geen naam of organisatie noemen.

Bidt en helpt u mee?
Het werk in Oezbekistan is moeilijk en gevaarlijk. We vragen daarom uw gebed voor broeder T. en zijn mensen. Met uw financiële bijdrage helpt u de armen en verdrukten in Oezbekistan.