Project: Vluchtelingen Oekraïne

Geef voor noodhulp Oekraïne!
Het gewapende conflict in Oost-Oekraïne treft tienduizenden mensen, waaronder veel weduwen, kinderen, alleenstaande moeders en zieken. Velen proberen het geweld te ontkomen en vluchten. Kerken uit het westen van Oekraïne helpen bij de evacuatie van onder andere ziekenhuizen en weeshuizen en vangen duizenden ontheemde landgenoten op. Uw hulp is daarbij nodig.
Voor 150 euro kan er bijvoorbeeld een stapelbed gekocht worden, voor 35 euro een matras. Geeft u voor ontheemden in Oekraïne?
 
Geef op IBAN NL42 RABO 0161 0045 55 t.n.v. Stichting Kom over en help, Nijkerk o.v.v. Noodhulp Oekraïne

In onder meer de omgeving van Odessa zijn vluchtelingen opgevangen. Met name mensen met een handicap krijgen extra zorg. Verschillende sanatoriums in Odessa zijn ingericht om meer dan 350 vluchtelingen op te vangen. Zij hebben op korte termijn kleding, voedsel en medicijnen nodig. 

Help slachtoffers zoals Alexander
Alexander woont in Donetsk. 16 jaar geleden overkomt hem acuut nierfalen. De donornier van zijn moeder wordt afgestoten, nu is hij afhankelijk van nierdialyse. Drie dagen per week, vier uur lang.
Alexanders situatie is erg onzeker. Zijn vrouw is haar baan kwijtgeraakt, zijn uitkering wordt
niet meer uitbetaald en in Donetsk zijn grote tekorten aan water, elektriciteit en medicijnen. Het ziekenhuis kan hem niet meer helpen en heeft zijn dialyse al twee keer geannuleerd. De reis naar het ziekenhuis is een gevaarlijke onderneming geworden. Alexander leeft van dag tot dag, afhankelijk van elektriciteit en water. Zonder dialyse kan hij niet overleven.
Christenen in het westen van Oekraïne zetten zich in voor mensen als Alexander die hulp heel hard nodig hebben. Help u mee?


In de regio van Kiev worden meer dan 70 kinderen extra opgevangen in Father's House, een opvangcentrum voor arme kinderen.   

Kom over en help probeert waar mogelijk de projecten in Oekraïne voort te zetten en extra ondersteuning te bieden waar nodig. Met uw hulp kunnen we deze steeds grotere stroom mensen ondersteunen.

Nodig tot nu toe: € 82.750

Foto's van de opvang in Odessa: