Uw kerk in actie voor Oost-Europa en Eurazië!

Het is onze Bijbelse opdracht om zorg te dragen voor onze naaste in nood, zodat tekenen van het Koninkrijk van God zichtbaar worden in de samenleving. Kom over en help wil haar kwetsbare naaste in Oost-Europa en Eurazië dienen vanuit deze christelijke roeping. Daarbij richten we ons in de eerste plaats op kwetsbare kinderen en gezinnen.

Als kerk of ge meente kunt u op verschillende manieren helpen:

Collecte

Wij kunnen uw collecte ondersteunen met materialen zoals flyers, posters en PowerPointpresentaties.

Acties

 Zamel geld in op een gemeentedag of door andere acties. Te denken valt aan een lege flessenactie of een verkoping of rommelmarkt.

Verbind uw gemeente aan een project

U kiest als kerk een project dat u aanspreekt en ondersteunt dat tenminste een jaar lang, door ervoor te bidden en te geven. Als u besluit http://www.komoverenhelp.nl/watwedoen ondersteunen helpen we u graag verder met een artikel voor de kerkbode, een PowerPointpresentatie, verkoop- of actiemateriaal, etc.

Word partnergemeente

 Kom over en help biedt Nederlandse kerkelijke gemeenten de mogelijkheid een partnerschap aan te gaan met een gemeente in Oost-Europa of Eurazië. Tussen deze gemeenten kan een bijzondere band ontstaan, die beide gemeenten als heel verrijkend ervaren.

Jongeren

Laat jongeren uit uw gemeente een kijkje nemen bij onze projecten via een Xperiencereis.

Voor meer informatie vult u het contactformulier in, dan nemen wij zo sp oedi g mogelijk contact met u op!