Afgelopen jaar was een bijzonder jaar omdat Kom over en help 40 jaar bestond. We hebben ervaren dat er tal van mensen zijn die hart hebben voor kwetsbare gezinnen en kinderen in Oost-Europa en Eurazie. 
In ons jaarverslag blikken we terug op dit jubileum en leest u meer over de hulp die we hebben gegeven.
We zijn erg dankbaar dat de inkomsten met meer dan 25% zijn gestegen naar € 2.736.324. Ongetwijfeld heeft hierin de noodhulpactie voor Oekraïne een rol gespeeld. Veel donateurs hebben royaal gegeven voor de hulp aan vluchtelingen. Ook de inkomsten van particuliere gevers en uit nalatenschappen zijn fors toegenomen. 

Hieronder vindt u een verkorte versie van het jaarverslag. 
Het volledige jaarverslag evenals de jaarrekening kunt u downloaden.

Heeft u vragen of opmerkingen over het jaarverslag, horen wij dat graag van u.