Inkomsten Kom over en help groeien in bijzonder jubileumjaar


In het jaar waarin Kom over en help haar 40-jarig jubileum vierde, stegen de totale inkomsten met meer dan 25% van 2.184.023 in 2013 naar 2.736.324 in 2014. Dit komt mede door de noodhulpactie voor Oekraïne die halverwege het jaar is opgezet om vluchtelingen te ondersteunen. Ook de inkomsten van particuliere gevers en uit nalatenschappen zijn fors toegenomen.  
 

Oorlog

2014 was het jaar waarin de oorlog in Oost-Oekraïne uitbrak. Dit had grote gevolgen voor de projecten van Kom over en help in het hele land. Duizenden mensen moesten op de vlucht naar West-Oekraïne. Met het speciale ingerichte noodhulpfonds van Kom over en help konden plaatselijke kerken honderden vluchtelingen opvangen en hen voorzien van onderdak en de dagelijkse levensbehoeften. De achtergebleven christenen in het oosten helpen met gevaar voor eigen leven andere gemeenteleden, gehandicapten en oude mensen die niet de mogelijkheid hadden om te vluchten. 
 

Trouwe achterban

De gegroeide inkomsten geven reden tot dankbaarheid. Met name de particuliere giften stegen, en wel van € 1.772.181 in 2013 naar € 1.912.842 in 2014. Karst de Vries, directeur van Kom over en help: “We zijn dankbaar voor de trouw meelevende achterban die zich nog steeds geroepen weet te dienen. Kom over en help richt zich primair op de ondersteuning van kwetsbare groepen als gehandicapten, kinderen en arme gezinnen. De nood van de armen in Oekraïne, Moldavië, Georgië, Armenië en Oezbekistan neemt toe. We willen ons meer focussen op integratie van gehandicapten, inkomstengenererende projecten en het bouwen aan structureel onderwijs”. Kom over en help wil in 2015 meer hulpvragen honoreren om een helper te zijn voor diegenen die geen helper hebben, in Jezus’ Naam en tot een getuigenis.
 

Jubileum

Het jubileum kreeg vorm in de uitgave van een speciaal magazine. Hier stonden verhalen in opgetekend van mensen die tientallen jaren terug Bijbels smokkelden voorbij het IJzeren Gordijn. Ook werd de ontwikkeling van Kom over en help, van Bijbelsmokkel naar hulpverlening, duidelijk zichtbaar gemaakt. Op de Kom over en help-dag in november ontmoette de achterban gasten uit Oost-Europa en beleefden ze op geheel eigen wijze Oost-Europa. De dag trok meer dan 600 bezoekers.
 

Jaarverslag en jaarrekening 2014

Het complete jaarverslag kunt u hier downloaden. Wilt u het verkorte jaarverslag in één oogopslag zien, klik dan hier.
De complete jaarrekening vindt u hier.

Oude jaarverslagen

De oude jaarverslagen zijn hier te vinden.